Hľadaj

Stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN v Ženeve, Mons. Ivan Jurkovič Stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN v Ženeve, Mons. Ivan Jurkovič 

Vatikánsky zástupca v Ženeve: Zákaz kazetovej munície treba plniť

„Predchádzať ničivým následkom kazetových bômb“: túto výzvu vyslovil stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN v Ženeve, Mons. Ivan Jurkovič. So svojím príspevkom vystúpil na konferencii o preskúmaní medzinárodného dohovoru o zákaze používania kazetovej (kontajnerovej) munície, ktorá sa konala 25. novembra virtuálnou formou.

Spomenutý typ bômb je zvlášť nebezpečný pre civilné obyvateľstvo. Na konferencii o revízii medzinárodného dohovoru vyjadril arcibiskup Jurkovič ako zástupca Vatikánu jednoznačnú podporu jeho pokračovaniu:

„Ako jeden z prvých štátov, ktoré ratifikovali tento Dohovor, Svätá stolica zostáva naďalej v plnom úsilí ju uskutočňovať a pokračuje v povzbudzovaní ďalších štátov, aby opätovne potvrdili prvoradú a vnútornú hodnotu ľudskej dôstojnosti a ústredné miesto ľudskej osoby“.

Mons. Jurkovič vyjadril svoje poľutovanie nad tým, že cieľ stanovený signatárskymi štátmi ešte nebol dosiahnutý: „Je ešte poľutovaniahodnejšia a znepokojujúcejšia skutočnosť, že kazetové bomby sa naďalej používajú v niektorých konfliktoch a spôsobujú nové obete,“ uviedol Mons. Jurkovič.

Pripomeňme, že Dohovor o kazetovej munícii (The Convention on Cluster Munitions) je medzinárodná zmluva, ktorá zakazuje ich použitie, prepravu a hromadenie. Ide o druh výbušnej zbrane, ktorá z jedného kontajneru rozptyľuje množstvo malých bômb. Dohovor bol prijatý 30. mája 2008 v Dubline a bol otvorený na podpis 3. decembra 2008 v Osle. Účinnosť nadobudol 1. augusta 2010, šesť mesiacov po ratifikácii 30 štátmi. K septembru 2020 ho podpísalo 108 štátov a 110 ju ratifikovalo alebo k nej pristúpilo.

-mh, jb-

27 novembra 2020, 12:23