Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Nové vakcíny nie sú morálne závadné, objasnili biskupi USA

„Očkovanie novými vakcínami proti COVIDu-19 od spoločností Pfizer a Moderna nie je nemorálne“ – potvrdili 23. novembra cez sociálne siete zástupcovia Biskupskej konferencie Spojených štátov (USCCB). Biskupi takto zorientovali veriacich vzhľadom na otázky ohľadnom použitia derivátov získaných z buniek umelo potratených detí na vývoj vakcín.

Ako vysvetlili predseda Doktrinálneho výboru USCCB Mons. Kevin C. Rhoades a predseda pro-life výboru arcibiskup Mons. Joseph F. Naumann, „ani vakcína od spoločnosti Pfizer, ani od Moderny nezahŕňali použitie bunkových línií, ktoré pochádzali z plodového tkaniva odobratého z tela potrateného dieťaťa, ani na úrovni návrhu, vývoja alebo výroby. Nie sú však úplne bez spojenia s potratom, pretože spoločnosti Pfizer a Moderna použili na jeden z potvrdzujúcich laboratórnych testov svojich výrobkov kontaminovanú bunkovú líniu.“

„Existuje tu teda prepojenie, ale je pomerne vzdialené,“ upresnili biskupi. Vyskytujúce sa názory o údajnej morálnej neprípustnosti použitia týchto vakcín uviedli Mons. Rhoades a Mons. Naumann na pravú mieru týmto vyjadrením:

„Niektorí tvrdia, že ak je vakcína akýmkoľvek spôsobom spojená s kontaminovanými bunkovými líniami, potom je nemorálne byť nimi očkovaní. Toto je nepresným podaním katolíckeho morálneho učenia“.

Vo svojom vysvetlení sa biskupi USA odvolávajú i na tri vatikánske dokumenty týkajúce sa tejto problematiky:

1. Analýza Pápežskej akadémie pre život z roku 2005 Morálne úvahy o vakcínach pripravených z buniek získaných z abortovaných ľudských plodov,

2. Inštrukcia Dignitas personae o niektorých otázkach bioetiky z roku 2008 uverejnená Kongregáciou pre náuku viery (najmä č. 34-35) a

3. Nóta Pápežskej akadémie pre život z roku 2017 o používaní vakcín.

-mh, jb-

Aktualizované: 27.11.2020, 19:36

26 novembra 2020, 16:22