Hľadaj

Mons. Janusz S. Urbańczyk, stály pozorovateľ Svätej stolice pri OBSE Mons. Janusz S. Urbańczyk, stály pozorovateľ Svätej stolice pri OBSE 

Mons. Urbańczyk v OBSE: Rozvoj nie je čisto ekonomický rast

„Rozvoj krajiny nemôže byť obmedzený čisto na ekonomický rast“, ale „musí podporovať rozvoj každej osoby a celej osoby“. Tieto slová vyslovil stály pozorovateľ Svätej stolice pri OBSE vo Viedni Mons. Janusz Urbańczyk v utorok 3. novembra počas Stredomorskej konferencie OBSE za rok 2020. Pripomenul, že inklúzia, čiže začlenenie všetkých a ochrana posvätnosti života by v čase pandémie mali byť základnými princípmi politík jednotlivých vlád.

Stretnutie sa nieslo na tému: „Podpora bezpečnosti v stredomorskom regióne OBSE prostredníctvom udržateľného rozvoja a ekonomického rastu“. Zástupca Vatikánu počas neho zdôraznil, že „otázkam bezpečnosti by sa vždy malo čeliť globálnym spôsobom“, berúc do úvahy aj „otázky ako sú: energetická bezpečnosť, klimatické zmeny, migrácie a aktuálna ekonomická a finančná kríza vyhrotená pandémiou COVIDu-19.

„Často je úroveň ekonomického rastu istej krajiny jediným faktorom braným do úvahy v rámci rozvoja“, „avšak rozvoj, o ktorom hovoríme nemôže byť obmedzený čisto na ekonomický rast“. Skutočný rozvoj „musí podporovať rozvoj každej osoby a celej osoby“. „Nemôžeme dovoliť, aby bola ekonomika oddelená od ľudskej reality, ani rozvoj od civilizácie, v ktorej sa odohráva“, zdôraznil reprezentant Svätej stolice, pričom citoval slová Svätého Otca z novej encykliky Fratelli tutti (21):

„Niektoré ekonomické pravidlá sa ukázali ako efektívne pre rast, nie však pre integrálny ľudský rozvoj. Bohatstvo vzrástlo, avšak spolu s nerovnosťou, s tým výsledkom, že sa objavujú nové druhy chudoby“.

Mons. Urbańczyk zdôraznil, že pandémia má zvýšený dopad najmä na ženy, ktoré zohrávajú kľúčovú rolu ako v ekonomike, tak aj celkovo v spoločnosti. Apeloval preto na zodpovednosť vlád chrániť ich dôstojnosť a zabezpečiť im sociálnu pomoc a adekvátnu kompenzáciu. Pandémia totiž zvýraznila veľkú spoločenskú nerovnosť.

-zk-

05 novembra 2020, 19:06