Hľadaj

Veľký Imám Al-Tajíb: Pápežova encyklika prinavracia ľudstvu svedomie

Na včerajšie publikovanie encykliky pápeža Františka „Fratelli tutti“ o bratstve a sociálnom priateľstve reagoval cez sociálnu sieť Veľký Imám káhirského Al-Azharu Ahmad Al-Tajíb, ktorého pápež spomína v encyklike až na piatich miestach.

Veľký Imám Al-Tajíb krátko po zverejnení encykliky napísal cez Twitter nasledujúci odkaz:

„Posolstvo môjho brata pápeža Františka „Fratelli tutti“ je rozšírením dokumentu o ľudskom bratstve a odhaľuje globálnu realitu, ktorej pozície a rozhodnutia sú nestabilné, a tým, kto na to dopláca, sú osoby zraniteľné a vysunuté na okraj... Je to posolstvo, ktoré sa obracia na ľudí dobrej vôle a živého svedomia, a prinavracia ľudstvu jeho svedomie“.

O Al-Tajíbovi pápež v úvode encykliky hovorí ako o svojom zdroji inšpirácie 

pre napísanie tohto dokumentu. Spolu s ním podpísal vo februári 2019 v Abú Zabí „Dokument o ľudskom bratstve pre svetový mier a spolunažívanie“, ktorého apel je citovaný v záverečnej kapitole encykliky.

Dodajme, že na prezentácii novej encykliky v nedeľu 4. októbra v Synodálnej aule vo Vatikáne vystúpil s príspevkom aj generálny sekretár Vysokého výboru pre ľudské bratstvo, sudca Mohamed Mahmoud Abdel Salam.

-jb-

05 októbra 2020, 10:55