Hľadaj

Ilustračná snímka: indické ženy pri práci Ilustračná snímka: indické ženy pri práci 

Vatikán v OBSE: Rodová rovnosť neruší diferenciu medzi mužmi a ženami

Na konferencii OBSE na tému rovnosti medzi mužmi a ženami v dňoch 27. – 28. októbra vo Viedni upozornil stály pozorovateľ Svätej stolice pri OBSE Mons. Janusz Urbańczyk na potrebu správneho chápania rodovej rovnosti. Citoval vyjadrenie pápeža Františka, že „odstránenie diferencie [medzi mužmi a ženami] v skutočnosti vytvára problém, nie riešenie.“

Dvojdňová konferencia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe bola v poradí treťou k tejto tematike. Z Viedne sa uskutočnila on-line formou a jej cieľom bolo prehodnotiť postup Akčného plánu OBSE z roku 2004 o podpore rodovej rovnosti. Na tento účel sa konferencia zameriavala na tri oblasti: Ženy v bezpečnostnom sektore, Ekonomické posilnenie postavenia žienParticipácia žien v politike.

Stály pozorovateľ Svätej stolice pri OBSE Mons. Janusz S. Urbańczyk hneď v úvode svojho príspevku vyjadril podporu „úplnej a skutočnej rovnosti medzi mužmi a ženami, čo je základným aspektom spravodlivej a demokratickej spoločnosti založenej na pravidlách zákona,“ citujúc princíp č. 40 Dokumentu z Konferencie o ľudských dimenziách CSCE 3. októbra 1991 v Moskve.

Ako ďalej uviedol, za prvý krok k tomu považuje Svätá stolica „uznanie dôležitosti participácie a angažovanosti žien vo všetkých aspektoch kultúrneho, spoločenského, politického a ekonomického života“.  

Opravdivá a autentická rovnosť medzi ženami a mužmi by sa mala preto „zamerať na konkrétne, praktické a každodenné kroky, ktoré uznávajú príspevok žien zabezpečením rovnakej odmeny za rovnakú prácu, rovnakého prístupu k zdrojom, ku kapitálu a technológiám, ochrany pracujúcich matiek, spravodlivosťou v kariérnom postupe i v zdieľaní rodinných zodpovedností a uznávaním rovnakých práv a zodpovedností ako občanov demokratického štátu.“

Mons. Urbańczyk upozornil, že „rovnosť medzi mužmi a ženami nemožno redukovať čisto na dosahovanie štatistík alebo percent.“ S poukázaním na vyjadrenie pápeža Františka zdôraznil, že „ženy si treba ceniť za všetky ich schopnosti, vyplývajúce z ich neodňateľnej ľudskej dôstojnosti ako žien a z ich «ženského génia, ktorý je pre spoločnosť nevyhnutný» (Ap. exhortácia Amoris laetitia, č. 173).“

Stály pozorovateľ Svätej stolice citoval aj ďalšie vyjadrenie pápeža Františka: „Odstránenie diferencie [medzi mužmi a ženami] v skutočnosti vytvára problém, nie riešenie“ (Gen. audiencia 15. apr. 2015). „Toto by iba ochudobnilo ženy a celú spoločnosť tým, že by sa zdeformovalo alebo stratilo jedinečné bohatstvo a vrodená hodnota žien,“ dodal Mons. Urbańczyk. V ďalšom odkaze na pápežove slová uviedol:

„Rovnosť sa nevylučuje ani si neprotirečí s komplementárnosťou, čo znamená, že každá žena a každý muž ako osoby môžu prinášať svoj osobný príspevok, talenty, dary a charizmu takým spôsobom, že «komplementárnosť sa stáva veľkým pokladom. [Ba čo viac,] nejde tu len o vec kapacity, ale ide o vec krásy» (Pápež František účastníkom Medzinárodného kolokvia o komplementárnosti medzi mužmi a ženou, 17. nov. 2017).

To je dôvod, prečo moja delegácia opätovne nástojí na používaní precíznej terminológie a jazykového úzusu a na vyhnutí sa interpretáciám, ktoré sú vzdialené riadnemu a všeobecne akceptovanému použitiu slov i predmetu a účelu príslušných záväzkov.“

Na záver svojho video-vstupu na konferencii OBSE, stály pozorovateľ Svätej stolice Mons. Urbańczyk uviedol štyri konkrétne kritické pripomienky ohľadom terminologického prezentovania agendy OBSE v oblasti rodovej rovnosti. Svoje vystúpenie uzavrel opäť úderným vyjadrením z úst pápeža:

„Na koniec mi dovoľte uzavrieť slovami pápeža Františka, že «svet, v ktorom sú ženy marginalizované, je svetom neplodným, pretože ženy nielenže dávajú život, ale odovzdávajú aj schopnosť vidieť ďalej než len nás samých [...], vidieť svet inými očami» (Anjel Pána, 8. marca 2015). Jedinečnosť žien obohacuje kapacity a efektívnosť pracovného prostredia a je v OBSE vítaná a potrebná.“

-mh, jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

30 októbra 2020, 12:36