Hľadaj

Mons. Janusz S. Urbańczyk, stály pozorovateľ Svätej stolice pri OBSE Mons. Janusz S. Urbańczyk, stály pozorovateľ Svätej stolice pri OBSE 

Vatikánsky zástupca v OBSE: Prevencia terorizmu je v posilňovaní hodnôt

Proti radikalizácii mladých k terorizmu nepostačia policajné a bezpečnostné opatrenia, ale treba posilňovať úctu voči slobode svedomia a náboženstva prácou na lokálnej úrovni, zdôraznil vatikánsky zástupca pri OBSE, na konferencii na tému boja s terorizmom, zorganizovanej Albánskom ako predsedajúcou krajinou OBSE v roku 2020.

Na dvojdňovej medzinárodnej videokonferencii OBSE (Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe) o otázkach boja proti terorizmu, ktorá sa uzavrela v utorok 15. septembra, vystúpil aj stály pozorovateľ Svätej stolice pri OBSE Mons. Janusz Urbańczyk. Vo svojom príspevku vyzval k sústredeniu pozornosti na hodnotovú úroveň. Hovoril o nezastupiteľnej dôležitosti náboženstva pri formovaní individuálneho svedomia mladých ľudí i pri vytváraní základného etického konsenzu spoločnosti.

„Tolerancia a inklúzia sa dosahujú cez serióznu podporu práva na slobodu svedomia, náboženstva a viery, ako to požaduje Všeobecná deklarácia ľudských práva a Helsinské dohody,“ skonštatoval Mons. Urbanczyk a ďalej uviedol:

„Bez rešpektovania a zaručenia slobody svedomia, náboženstva a viery sa napomáha atmosfére náchylnej k násiliu a extrémizmu. Je preto nevyhnutné garantovať, aby opatrenia na prevenciu terorizmu dôsledne rešpektovali právo na slobodu náboženstva a viery a uznávali, že humanitárne aktivity organizácií inšpirovaných vierou prispievajú pozitívne k prevencii násilia a radikalizácie.“     

Boj proti terorizmu sa musí opierať o posilňovanie ľudského spolužitia, čiže budovanie kultúry vzájomnosti („kultúry stretnutia“), a to najmä na miestnej úrovni, zdôraznil vatikánsky diplomat:

„Na predídenie radikalizácii a extrémizmu musíme pestovať kultúru stretnutia, ktorá napomáha vzájomnej úcte a rozvíja dialóg, čoho výsledkom sú spoločnosti, ktoré sú pokojamilovné a inkluzívne,“ uviedol Mons. Urbańczyk. Upresnil, že „úspech či zlyhanie našich úsilí proti terorizmu sa zakladá z veľkej časti na lokálnych iniciatívach. Miestne samosprávy a organizácie základňovej úrovne sú totiž v prvej línii, pretože sú priamo zapojené v mobilizovaní mladých proti terorizmu a v poskytovaní pre nich vzdelávania a práce, čím sa vyhne ich radikalizácii. Medzinárodná spolupráca teda musí podporovať prácu lokálnych zložiek.“

Mons. Janusz Urbanczyk na videokonferencie OBSE organizovanej v Albánsku pripomenul aj úsilie vyvíjané Svätou stolicou, ktorá je „zaangažovaná spolu s lídrami iných náboženstiev a ich komunitami v predchádzaní extrémizmu a násiliu, podporujúc úprimný medzináboženský a medzikultúrny dialóg a plodnú spoluprácu.“

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

16 septembra 2020, 12:03