Hľadaj

Kardinál Parolin Kardinál Parolin 

Kard. Parolin k 75. výročiu OSN: Treba oživiť pôvodného ducha

Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin vystúpil v pondelok 21. septembra prostredníctvom videoposolstva na virtuálnom pamiatkovom stretnutí Valného zhromaždenia OSN pri príležitosti 75. výročia založenia organizácie. Vyzdvihol úspechy OSN, no pripomenul aj jeho zlyhania a potrebu spolupráce medzinárodného spoločenstva v prospech spoločného dobra.

Svätá stolica je od roku 1964 tzv. pozorovateľským štátom Organizácie spojených národov, pripomenul vatikánsky štátny sekretár kard. Pietro Parolin. Z jeho posolstva vyberáme:

„Odkedy bola Svätá stolica uznaná v roku 1964 za pozorovateľský štát, podporovala OSN a ujala sa v rámci neho aktívnej úlohy. Nasledujúci pápeži predstúpili pred toto valné zhromaždenie naliehajúc na túto šľachetnú inštitúciu, aby bola „morálnym centrom“, kde je každá krajina doma, kde sa rodina národov schádza a kde medzinárodné spoločenstvo – v duchu ľudského bratstva a solidarity – spoločne napreduje s multilaterálnymi riešeniami na globálne výzvy.

Ako to pandémia COVIDu-19 dala jasne najavo, nemôžeme pokračovať mysliac len na seba samých alebo posilňujúc rozdelenia; musíme naopak pracovať spoločne, aby sme prekonali tie najhoršie epidémie sveta, uvedomujúc si, že bremeno, ktoré nesú niektorí, nevyhnutne ovplyvňuje ľudstvo a celú rodinu národov.“

„Boli tu výzvy i cúvnutia, dokonca i rozpory a zlyhania. OSN nie je dokonalé a nie vždy sa držalo na výške svojho názvu a ideálov, a  samo seba zraňovalo vždy, keď čiastkové záujmy zvíťazili nad spoločným dobrom. OSN vždy bude potrebovať oživovanie pôvodného ducha, aby si princípy a ciele Charty vzalo za svoje, v kontexte meniaceho sa sveta. Zároveň tunajší diplomati a krajiny, ktoré zastupujú, si potrebujú vždy znova obnovovať svoj záväzok k namáhavej úlohe hľadania spoločného dobra v dobrej viere skrze opravdivý konsenzus a kompromis.“

V roku, keď OSN slávi 75 rokov činnosti, sa Svätá stolica zapojí aj do konferencie na úrovni hláv štátov. Očakáva sa, že pápež František sa prihovorí Valnému zhromaždeniu OSN cez videoposolstvo ešte tento týždeň.

-zk-

22 septembra 2020, 20:43