Hľadaj

Book presentation Ordres et décorations du Saint-Siège Book presentation Ordres et décorations du Saint-Siège  

Európske vedecké fórum 2020 v Terste otvoril hosť z Vatikánu

Na otvorení európskeho vedeckého fóra Euro Science Open Forum (ESOF 2020) vystúpil v stredu 2. septembra v talianskom Terste vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin.

Spomenuté multidisciplinárne fórum sa zameriava na dialóg medzi vedou, technikou, spoločnosťou a politikou. Medzi 150 samostatnými podujatiami sú tento rok niektoré s fyzickou prítomnosťou účastníkov, iné prebiehajú cez komunikačné médiá.

Kardinál Parolin vo svojom prejave pri otvorení európskeho vedeckého fóra hovoril o vzťahu medzi ľudskou rodinou, životným prostredím a technológiou. Okrem iného uviedol:

„V dialógu s vedami venujeme veľkú pozornosť vedcom a bádateľom, zvlášť keď hovoria na obranu dôstojnosti ľudskej osoby, globálnej spravodlivosti a starostlivosti o náš spoločný dom. Tieto tri veci sú zásadne dôležité pre víziu a dosiahnutie budúcnosti pokojného spolunažívania medzi ľuďmi.“

V súvislosti s globálnou ekologickou krízou kardinál Parolin zdôraznil dôležitosť integrálneho, celostného prístupu:

„Výzva, ktorú práve zakusujeme, si vyžaduje celostný záber poznania, ktorý môže pohnúť mysle a srdcia ľudí a konkrétne zmeniť ich životné štýly.“

Vatikánsky štátny sekretár sa dotkol aj problematiky mediálnej dezinformácie ohľadom vedeckých poznatkov:

„Dôsledky mediálnej ponuky, ktorej sme všetci vystavení, vplývajú tiež na zmenu dôvery, akú naši súčasníci pripisujú správam, ktoré prijímajú. Ako sa ukazuje, tradičné zdroje autority sa už nepovažujú za automaticky platné. Sme tiež svedkami šírenia nových presvedčení a názorov, nepodložených objektívnymi vedeckými údajmi. Žasnem ako to bolo osobitne zjavné počas pandémie Covid-19. Veľa škôd bolo spôsobených vedecky nekorektným informovaním“.

Toľko z príhovoru kardinála Parolina pri otvorení 9. ročníka celoeurópskeho podujatia Euro Science Open Forum. Vedecká konferencia organizovaná s dvojročnou frekvenciou sa zameriava na dialóg a inovatívne inšpirácie z najnovších objavov a výdobytkov v oblastiach exaktných, humanistických a sociálnych vied.

Talianske mesto Terst (Trieste) je počas tohto roka Európskym mestom vedy - European City of Science 2020.

-jb-

03 septembra 2020, 12:49