Hľadaj

ETHIOPIA-DAM/SUDAN ETHIOPIA-DAM/SUDAN 

Pápežova výzva k dialógu o nádrži na Níle je veľkým povzbudením

Nedávny apel pápeža Františka v záujme dialógu medzi Egyptom, Etiópiou a Sudánom, aby ich vyjednávania o vodnej nádrži na Níle neviedli ku konfliktu, bol v Sudáne prijatý pozitívne. „Som pevne presvedčený, že teraz tu bude väčšia politická a diplomatická vôľa k dialógu na nájdenie konkrétnych riešení“, uviedol predseda Konferencie biskupov Sudánu Mons. Yunan Tombe Trille Kuku.

Svätý Otec 15. augusta reagoval na starobylý problém deľby vôd Nílu, ktorý sa znovuotvoril výstavbou gigantickej priehrady v Etiópii s názvom Priehrada veľkej etiópskej obrody (GERD - Grand Ethiopian Renaissance Dam). Projektu oponovali Sudán i Egypt, ktoré sa obávajú prudkého zníženia toku vody rieky na svojich územiach.

Pápež  František povzbudil všetky zainteresované strany k dialógu, aby bola rieka Níl pre všetkých aj naďalej zdrojom života a stala sa zjednocujúcim faktorom, a nie 

prvkom rozdelenia. V rámci svojho príhovoru pri Anjel Pána na Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta apeloval týmito slovami:

„Sledujem zvlášť pozorne situáciu zložitých vyjednávaní v otázke Nílu medzi Egyptom, Etiópiou a Sudánom. Pozývam všetky strany pokračovať cestou dialógu, aby Večná rieka mohla byť naďalej životodarnou miazgou, ktorá spája, a nie rozdeľuje, ktorá neustále živí priateľstvo, prosperitu a bratstvo, a nikdy nie nepriateľstvo, neporozumenie alebo konflikt. Drahí bratia v Egypte, Etiópii a Sudáne, nech je dialóg vašou jedinou voľbou, pre dobro vašich milovaných obyvateľov a celého sveta.“

Mons. Tombe na blogu Združenia biskupských konferencií Východnej Afriky (AMECEA) v súvislosti s úsilím vyvinutým zo strany pápeža uvádza:

„Jeho otcovská starostlivosť na nás v Sudáne robí mocný dojem a vnímame ju ako veľké povzbudenie“.

Predseda Konferencie biskupov Sudánu zdôraznil rozhodujúce hľadisko hľadania spoločného dobra:

„Vzhľadom na to, že voda je život, tieto otázky sa nemajú spolitizovať. Vyhlásenia na presadenie si vlastných dôvodov môžu podnecovať strachy a oslabovať šance na autentický dialóg“.

-zk-

31 augusta 2020, 13:36