Hľadaj

Ilustračná snímka: Pohľad na mesto Betlehem ( okt. 2018) Ilustračná snímka: Pohľad na mesto Betlehem ( okt. 2018)

Obyvatelia Betlehema sa bez pútnikov ocitli v biede

Pozastavenie organizovania pútí a projektov Kustódie Svätej zeme pre pomoc jej obyvateľstvu sú najvýznamnejšie príčiny dramatickej ekonomickej situácie palestínskych rodín – takto vysvetlil v piatok 30. júla v rozhovore pre Vatican News z Betlehema Vincenzo Bellomo, pracovník talianskeho združenia „Pro Terra Sancta“.

Združenie „Pro Terra Sancta“ spojené so službami Kustódie Svätej zeme, ktorá v spolupráci s vatikánskou Kongregáciou pre východné cirkvi vykonáva i tradičnú veľkonočnú zbierku pre Svätú zem, sa v posledných týždňoch zameriava na pomoc tým, ktorí stratili prácu v dôsledku pandémie a ocitli sa vo veľkých ťažkostiach. Druhá vlna nákazy koronavírusu začala  koncom júna, a ukázala sa byť ešte intenzívnejšia než prvá.

Vincenzo Bellomo zo združenia „Pro Terra Sancta“ pracujúci priamo v Betleheme vyjadril obavy z tejto situácie najmä z dvoch dôvodov: náboženský cestovný ruch je základom pre ekonomický systém kresťanských komunít v Betleheme, teda i palestínskych rodín, a zdravotnícka starostlivosť v krajine je štrukturálne nepostačujúca. Prinášame niektoré ďalšie jeho slová z rozhovoru pre Vatican News:

„V týchto troch-štyroch mesiacoch národné palestínske úrady sa snažili robiť všetko možné, aby zorganizovali centrá pre mestá najviac postihnuté vírusom. Jedno malé centrum s 50 lôžkami bolo vytvorené aj v Betleheme. Ale je to centrum, ktoré má pokryť pomoc pre takmer 200 tisíc obyvateľov, takže chápete, že obavy sú vysoké. Aj preto, že z týchto 50 lôžok je polovica už obsadená pacientmi s intenzívnou liečbou.

Povedal by som teda, že obavy naďalej zostávajú veľké, i keď ťarcha vytvorená aktuálnou ekonomickou krízou je silnejšia než tá kvôli vírusu.“

Vincenzo Bellomo vysvetlil, že od 5. marca je vlastne všetko pozastavené a neexistuje žiadne sociálne zabezpečenie, žiadny podporný systém pre  palestínske obyvateľstvo, takže si pomáhajú rodiny navzájom. S určitosťou však zdôraznil, že kým sa opäť neobnovia púte, finančná situácia rodín a ľudí vôbec je skutočne neistá.

Na projektoch  pre podporu obyvateľov Betlehema združenie „Pro Terra Sancta“ spolupracuje už desiatky rokov s bratmi františkánmi, ktorí majú v misii slúžiť ľuďom. Vincenzo Bellomo o týchto projektoch i v súčasnej situácii povedal:

„Na jednej strane ide o základné potreby ľudí a na druhej strane komunikovanie  o krásach týchto miest. Staráme sa o starých ľudí, najmä v tomto čase, ale robili sme to vždy, pretože miesta, kde neexistuje „blahobyt“, sú medzi pásmami najviac postihnutými, nakoľko tam nie je žiadny penzijný systém. [...] Ale v centre našej misie bola vždy pozornosť venovaná práci, predovšetkým pre mladých ľudí.

V posledných týždňoch tiež uskutočňujeme dôležitý projekt, v ktorom s odvahou chceme pokračovať, pretože to bolo v našich snoch ešte pred pandémiou. Ide o projekt s názvom „Dom troch kráľov“, ktorý bude prvým centrom zamestnanosti v Palestíne. Cieľom je dať práci význam, ktorý si zaslúži pre všetkých ľudí, s osobitným zameraním na ľudí v ťažkostiach.

Palestína patrí medzi arabské krajiny s najvyšším počtom mladých ľudí, ktorí majú problémy s mentálnym postihnutím, ale aj s depresiou. Toto sú dôsledky situácie konfliktu. My týmto mladým, týmto ľuďom chceme ponúknuť pracovnú príležitosť. Práca je tu tiež prostriedkom, ako sa vyhnúť migrácii, udržať tu rodiny. [...] Najmä v týchto týždňoch, v ktorých mnohí prišli o prácu, sa tiež snažíme vymýšľať projekty a činnosti. Napríklad výrobu rúšok so skupinou žien, ktoré sa ich učia šiť. Alebo projekty opravy budov. Snažíme sa čo najviac zostať v blízkosti miestnej komunity tým, že ponúkneme príležitosť tak pomoci, ako aj blízkosti.“

-mh-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

01 augusta 2020, 14:16