Hľadaj

Laický misionár brat Blažej pešo putuje Európou, obetuje sa za pokoj

Laický misionár zo Sicílie známy ako brat Biagio (Blažej) už niekoľko rokov peši putuje po Európe. Púť, ktorú obetuje za pokoj, musel pred pár mesiacmi prerušiť vo Veľkej Británii kvôli pandémii. V piatok 24. júla sa však z Londýna opäť vydal na cestu. „Cítim túžbu stretnúť každého občana každého národa, mesta a krajiny, aby som priniesol posolstvo pokoja, útechy a bratstva“ – komentuje svoju púť brat Biagio.

56-ročný Biagio Conte v jednoduchom odeve s kapucňou už minulý rok putoval do Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Po 65 dňoch cesty a viac než tisícke kilometrov za sebou žiadal predstaviteľov parlamentu o budovanie takej Európy, ktorá by nenechávala bokom slabých. Okrem celej Sicílie a Talianska brat Biagio putoval s krížom na pleci i Francúzskom, Španielskom, Portugalskom, až do Maroka. Na ceste ho zvyčajne sprevádza jeden spoločník.

V Taliansku je brat Biagio známy ako zakladateľ „Misie nádeje a lásky k blížnemu“. Misia vznikla v Palerme v roku 1991. Prijíma a poskytuje pomoc viac než tisíc núdznym ľuďom žijúcim na okraji spoločnosti: bezdomovcom, alkoholikom, drogovo závislým ľuďom, prostitútkam, emigrantom, bývalým väzňom i ľuďom s mentálnym postihnutím. Počas svojej cesty do Palerma v septembri 2018 misiu navštívil aj pápež František a absolvoval obed s jej hosťami.

Vo videoodkaze z 25. júla pri znovuobnovení svojej púte brat Biagio hovorí:

„Cítim túžbu stretnúť každého občana každého národa, mesta a krajiny, aby som priniesol posolstvo pokoja, útechy a bratstva. Všetci spoločne za zlepšenie našich životov a budovanie spravodlivejšej spoločnosti. Veľmi sa obávam o rast a budúcnosť mladých. Ak nezasiahneme rýchlo, všetci sa staneme zodpovednými za neistú a nestabilnú generáciu.“

Brat Biagio zároveň v posolstve menuje viaceré problémy európskej spoločnosti a apeluje za vytváranie „spravodlivých zákonov, ktoré by rešpektovali práva všetkých ľudí a nie zákonov, ktoré penalizujú, vyčleňujú na okraj, vytvárajú rozdelenia, nerovnosti, nedorozumenia, ktoré majú zápornú tendenciu, odstraňujúc tak pravidlá správneho života“.

„Vy, čo ste na zemi pri moci, usilujte sa milovať spravodlivosť. Skôr, než bude príliš neskoro musíme sa všetci „obrátiť“ k dobrému Bohu, čiže k vrcholnému dobru, vracajúc sa v pokoji k nášmu blížnemu, čiže k tomu, kto je nám podobný, aby sme si boli všetci nanovo vzácnymi bratmi a sestrami“. 

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

28 júla 2020, 10:51