Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Ako skoncovať s beztrestnosťou obchodovania s ľuďmi?

Na každých 2 154 obetí obchodovania s ľuďmi pripadá len jeden súdne potrestaný páchateľ, a to aj napriek zvýšenému úsiliu vnútroštátnych a medzinárodných inštitúcií a mimovládnych organizácií bojovať proti modernému otroctvu. Na tieto smutné štatistiky upozornil vatikánsky zástupca na 20. konferencii Aliancie proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorá sa konala 20. - 22. júla vo Viedni.

„Skoncovať s beztrestnosťou: presadiť spravodlivosť stíhaním obchodovania s ľudskými bytosťami“ – tak znela téma viedenskej konferencie. Aliancia proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorá spája v boji s týmto fenoménom medzinárodné organizácie a občiansku spoločnosť, zorganizovala podujatie spolu s Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

Stálu misie Svätej stolice pri medzinárodných organizáciách vo Viedni zastupoval Mons. Joseph Grech, vatikánsky diplomat a kňaz maltského pôvodu. Ako uviedol, „znepokojujúci rozdiel medzi veľkým počtom obetí a nízkym počtom súdnych konaní a odsúdení za obchodovanie s ľuďmi vyvoláva otáznik nad efektivitou uplatňovania opatrení, ktoré štáty prijali a aplikujú na boj proti tomuto javu.“

Vatikánsky diplomat zvlášť upozornil na skutočnosť, že „neadekvátne financovanie vnútroštátnych súdnych systémov podnecuje sústrediť sa skôr na okamžité výsledky, ale s obmedzeným dosahom, namiesto stíhania a odsúdenia tzv. „veľkých rýb“, na ktoré je potreba viac času a zdrojov, ale ktoré by mohli priniesť skutočnú zmenu v boji proti tejto pliage.“

Podľa slov Mons. Grecha naďalej zostáva zásadným problémom prístup obetí k spravodlivosti a zaručenie ich základných práv. Keďže ide o zraniteľné osoby, ktoré sa stávajú ešte zraniteľnejšími, „od súdnych systémov sa žiada, aby zaručili pre týchto ľudí spravodlivé zaobchádzanie, ale aj konkrétnu podporu počas trestného konania,“ pripomenul na konferencii zástupca Svätej stolice.

Mons. Grech uviedol, že „na účinný boj proti veľkým kriminálnym medzinárodným organizáciám, ktoré riadia obchodovanie s ľuďmi je urgentná aj väčšia medzivládna koordinácia, a teda aj výmena informácií a údajov medzi políciami rôznych štátov, najmä prostredníctvom organizácií ako Interpol a Europol. Podstatné je tiež zabezpečiť účinnú nezávislosť súdnych systémov. Nemenej dôležitá je aj podpora zo strany médií, ktoré môžu propagovať kampane na zvýšenie povedomia politikov a verejnej mienky.“

Avšak zadosťučinenie spravodlivosti pre obete by nemalo byť jediným cieľom súdneho konania proti vinníkom, upozornil vatikánsky diplomat v ďalšom z vystúpení na konferencii Aliancie proti obchodovaniu s ľuďmi vo Viedni:

„Je potrebné zaručiť  ľudské práva obetí pred, počas a aj po súdnom konaní, čiže zabezpečiť im podmienky, aby mohli svedčiť proti svojim tyranom v bezpečí, a to aj prostredníctvom vopred zaznamenaných výpovedí alebo možnosťou nechať sa zastupovať treťou stranou, zaručiť im teda primeranú kompenzáciu a ponúknuť im príležitosti na plné znovuzaradenie do spoločnosti.“

-mh, jb-

24 júla 2020, 14:13