Hľadaj

Vatican News
Pútnická svätyňa v Medžugorí dostala nový impulz, keď pápež František v máji 2019 povolil oficiálne púte Pútnická svätyňa v Medžugorí dostala nový impulz, keď pápež František v máji 2019 povolil oficiálne púte 

V Taliansku vychádza rozsiahla publikácia o histórii udalostí v Medžugorí

„Medžugorie. Skutočný príbeh.“ To je názov trojzväzkovej odborne spracovanej publikácie o fenoméne známeho mariánskeho pútnického miesta. Jej autorom je taliansky novinár a spisovateľ Saverio Gaeta.

Prvý diel práve vyšiel v talianskom vydavateľstve Edizioni San Paolo. Autor, ktorý osobne pozná medžugorských vizionárov Kráľovnej pokoja, v ňom približuje 40-ročnú históriu udalostí v spomínanej hercegovinskej dedinke, vrátane postáv františkánov, ktorí viedli miestnu farnosť.

Druhý diel bude venovaný tajomstvám, ktoré sprostredkovali tamojší vizionári. Tretia časť sa zameria na hodnotenie fenoménu z pohľadu vedy a Cirkvi.

-zk-

23 júna 2020, 21:15