Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Svorne riešme príčiny migrácie, tak ako svorne riešime pandémiu

Pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa utečencov sa generálny sekretár Medzinárodnej katolíckej charity Aloysius John obrátil na politických lídrov. Vo svojej „Výzve žiť s dôstojnosťou v časoch koronavírusu“ upozorňuje, že „utečenci sú obeťami nášho nespravodlivého systému“ a formuluje tri podnety pre politikov.

S dátumom 20. júna sa od roku 2000 spája Svetový deň utečencov. Na pomoc týmto ľuďom sa Cirkev angažuje aj prostredníctvom Medzinárodnej katolíckej charity - Caritas Internationalis. Jej generálny sekretár Aloysius John vo svojom vyhlásení píše:

„V roku 2019 bolo 33,4 miliónov osôb v 145 krajinách nútených vybrať sa na tvrdú cestu exilu. Ako obete násilia, strachu a predovšetkým ako obete nespravodlivého systému boli nútení zanechať svoje domovy, aby šli v ústrety neznámemu osudu, ktorý zahŕňa ťažkosti, bolesti, úzkosť a traumy. Pripojili sa takto k  stovkám miliónov utečencov, už prítomným vo svete.“

Pri tohtoročnom Svetovom dni utečencov vstupuje do pozornosti osobitný faktor pandémie COVID-19, pokračuje Aloysius John:

„Ako medzinárodné spoločenstvo bolo ľudstvo schopné zorganizovať sa proti pandémii. Rovnakým spôsobom je naliehavo potrebné prijímať utečencov s empatiou a solidaritou, riešiť hĺbkové príčiny migračného fenoménu a rozvinúť spravodlivý ekonomický systém, ktorý im zabezpečí rovnocenné možnosti.“

Svoju výzvu politikom formuluje generálny sekretár Medzinárodnej katolíckej charity do troch bodov:

„Ako Caritas Internationalis s denným bezprostredným kontaktom s utrpeniami utečencov žiadame našich politických lídrov, aby podnikli nasledujúce odvážne a cielené kroky:

- Zaistiť uplatňovanie politík, ktoré prispejú k prijímaniu utečencov dôstojným a bezpečným spôsobom.

- Zaistiť utečencom primárne potreby ako jedlo, voda a zdravotná starostlivosť, a umožniť im žiť dôstojný život.

- Zaistiť utečencom a vnútorne vysídleným prístup k bezpečným životným podmienkam, zvlášť v tomto období pandémie.“

-mh, jb-

20 júna 2020, 11:50