Hľadaj

Vatican News
Pápež František pri návšteve Svetovej rady cirkví v Ženeve (21. júna 2018) Pápež František pri návšteve Svetovej rady cirkví v Ženeve (21. júna 2018)  (ANSA)

Svetový luteránsky zväz zablahoželal Pápežskej rade pre jednotu

Generálny tajomník Svetového luteránskeho zväzu Rev. Martin Junge poslal blahoprajný pozdrav predsedovi Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinálovi Kurtovi Kochovi pri príležitosti 60. výročia založenia vatikánskej inštitúcie pre ekumenizmus. Ako píše Dr. Martin Junge vo svojom liste, počas 60 rokov tento úrad „budoval cestu vpred na ceste ekumenizmu“.

Dňa 5. júna 1960 pápež Ján XXIII. založil 

Sekretariát na podporu jednoty kresťanov, ktorého úlohou bolo organizačne zabezpečiť a starať sa o nekatolíckych účastníkov Druhého vatikánskeho koncilu, ktorí boli na koncil pozvaní ako pozorovatelia. Druhý vatikánsky koncil sa začal o dva roky neskôr v októbri 1962, jeho záverečné stretnutie sa uskutočnilo v decembri 1965. Aj vďaka Sekretariátu pre napomáhanie jednoty kresťanov a pozorovateľom z nekatolíckych cirkví bol jedným z jeho výsledkov prelomový dokument Unitatis redintegratio – Dekrét o ekumenizme. V roku 1988 bol Sekretariát premenovaný a stal sa Pápežskou radou na podporu jednoty kresťanov.

V liste švajčiarskemu kardinálovi Reverend Martin Junge ďalej píše, že Pápežská rada a Svetový luteránsky zväz majú dlhoročný plodný vzťah, ktorý sa začal v roku 1965 prvým stretnutím Evanjelicko-rímskokatolíckej komisie pre jednotu. Z jej práce vzišlo niekoľko významných dokumentov, vrátane spoločného vyhlásenia Všetci pod jedným Kristom, vydaného v roku 1980 pri príležitosti 450. výročia Augsburského vierovyznania a Spoločného vyhlásenia k učeniu o ospravedlnení z roku 1999, o ktorom Reverend Junge v liste hovorí, že „do dnešného dňa vedie našu ekumenickú prácu“.

Dr. Martin Junge, ktorý pochádza z Čile a je generálnym tajomníkom Svetového luteránskeho zväzu od roku 2010, sa v minulosti aj osobne stretol s pápežom Františkom.  Vo svojom liste konkrétne spomína historickú spoločnú pripomienku 500. výročia reformácie, ktorá sa konala 31. októbra 2016 vo Švédsku.

V liste kardinálovi Kochovi Rev. Junge vyjadruje „hlbokú vďačnosť a uznanie Pápežskej rade na podporu jednoty kresťanov za jej prácu a svedectvo,“ vďaka ktorému „ekumenická úloha zostáva v srdci Katolíckej cirkvi.“ Zdôrazňuje: „Naše pokračujúce spoločné ekumenické úsilie musí zodpovedať Božiemu povolaniu a túžbe našich ľudí po jednote.“

Cituje aj slová prezidenta Svetového luteránskeho zväzu arcibiskupa Pantiho Filibusa Musu, ktoré adresoval pápežovi Františkovi pri príležitosti ich prvého stretnutia vo Vatikáne: „Začali sme našu nezvrátiteľnú cestu od konfliktu k spoločenstvu a prajeme si nikdy viac nedovoliť, aby prestala.“ Pri príležitosti tohto 60. výročia „sa Svetový luteránsky zväz raduje spolu s Vami a s celou cirkvou a vzdáva vďaky Bohu za svedectvo evanjeliovej výzvy ut unum sint (aby boli jedno)“, uzatvára svoj list Rev. Martin Junge.

(Zdroj: TK KBS, lutheranworld.org)

-jb-

15 júna 2020, 19:45