Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Svetový deň boja proti detskej práci sa týka každého desiateho dieťaťa

„Mnoho detí je nútených k prácam neprimeraným ich veku, ktoré ich oberajú o detstvo a ohrozujú ich celkový rozvoj. Apelujem na inštitúcie, aby vyvinuli všemožné úsilie na ochranu maloletých.“ Týmito slovami twitterového odkazu podporil Svätý Otec František 12. júna Svetový deň boja proti detskej práci, zavedený od roku 2002 Medzinárodnou organizáciou práce (ILO).

Tento rok sa Svetový deň zameriava na problém detskej práce v kontexte zdravotnej krízy pandémie Covid-19 a jej dopadu na ekonomiku a trh práce. Uvedomiť si, že práca detí predstavuje problém obrovských rozmerov, nám pomôžu nasledujúce údaje.

Podľa UNICEFu je do detskej práce vo svete zapojených 152 miliónov maloletých, z toho 64 miliónov dievčat a 88 miliónov chlapcov, čo je jedno z 10 detí vo svete, a tento pomer sa zvyšuje v najchudobnejších krajinách sveta, kde pracuje jedno zo 4 detí.

Navyše, podľa  údajov UNICEF, z uvedeného celkového počtu až 72 miliónov detí pracuje v nebezpečných podmienkach.

V krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi, kde žije približne 250 miliónov detí, je výskyt detskej práce o 77 % vyšší vzhľadom na celosvetový priemer. V najhorších formách sa detská práca môže premeniť na otroctvo, sexuálne a ekonomické zneužívanie až smrť.

Ako píše vo svojej správe UNICEF detskú prácu využívajú rôzne sektory, ako napríklad poľnohospodárstvo, manufaktúrna výroba, práca v baniach a jaskyniach, ale i domáce práce. Často sú tieto práce na pohľad skryté. Napríklad odhaduje sa, že 15 miliónov detí vo svete vykonáva domáce práce. Ide poväčšine o dievčatá, ktoré nie sú na očiach verejnosti, a pritom čelia mnohým nebezpečenstvám.

K využívaniu detí na prácu dochádza najmä v textilnom a obuvníckom odvetví. UNICEF odhaduje, že viac ako 100 miliónov detí je zapojených do výrobného reťazca odevov a obuvi. Ide najmä o deti tam zamestnaných rodičov, podobne ako je to aj v prípade detí, ktorých rodičia pracujú v poľnohospodárskych podnikoch a továrňach.

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti detskej práci vydal UNICEF v spolupráci s Norges Bank Investment Management nové usmernenia, ktoré majú napomôcť rešpektovaniu práv detí zo strany odevných a obuvníckych reťazcov.

Po prvé, ide o zviditeľnenie detí, čiže vlády musia investovať do zberu nových a lepších údajov o detskej práci. Po druhé, zahrnutie detských pracovníkov do iniciatív a programov sociálnej ochrany, po tretie vplývanie na zmenu spoločenských noriem a sociálne posilnenie komunít, a po štvrté sprístupnenie vzdelávania pre deti, ktoré by inak boli nútené k práci.

Pripomeňme, že Svätý Otec vyslovil osobitný apel v súvislosti so Svetovým dňom boja proti detskej práci pri generálnej audiencii v uplynulú stredu:

„V piatok 12. júna sa slávi Svetový deň proti zneužívaniu práce maloletých, fenoménu, ktorý oberá chlapcov a dievčatá o detstvo a ohrozuje ich celkový rozvoj. V súčasnej situácii zdravotnej krízy je v rôznych krajinách veľa detí a mladistvých nútených do práce neprimeranej ich veku, aby pomohli vlastným rodinám v podmienkach extrémnej chudoby. V nemálo prípadoch ide o formu otroctva a uväzňovania s následnými fyzickými a psychickými ujmami.

My všetci sme za toto zodpovední. Vyslovujem apel inštitúciám, aby vyvinuli každé možné úsilie na ochranu maloletých, vyriešením ekonomických a sociálnych medzier, ktoré sú príčinou pokrivenej dynamiky, do ktorej sú žiaľ tieto deti zatiahnuté. Deti sú budúcnosťou ľudskej rodiny: od nás všetkých sa očakáva úloha podporovať ich rast, zdravie a spokojnosť!“

-mh, jb-

12 júna 2020, 19:27