Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Autentický feminizmus z katolíckeho pohľadu - kurz Latinskoamerickej akadémie

„Feminizmus a katolícka identita v 21. storočí“ – táto téma sa stala akademickou špecializáciou šiesteho ročníka „Medzinárodného diplomu zo Sociálnej náuky Cirkvi“ organizovaného Akadémiou latinskoamerických katolíckych lídrov. Tento rok sa kvôli opatreniam pandémie podujatie bude konať dištančnou formou s účasťou 25 katolíckych osobností z Európy i Ameriky.

V dňoch od 11. do 25. júla sa účastníci on-line kurzu Sociálnej náuky Cirkvi budú spolu zamýšľať nad autentickým feminizmom, ktorý podporuje participáciu žien na verejnom živote. Medzi prednášajúcimi kurzu bude napríklad Flaminia Giovanelliová, niekdajšia podsekretárka Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, prvá žena na vedúcom poste vatikánskeho dikastéria v histórii. S príspevkom vystúpi aj Marta Rodriguezová, niekdajšia vedúca Sekcie pre ženy v rámci Dikastéria pre laikov, rodinu a život.

Predmetom kurzu je analyzovať pohľad sociálnej náuky Cirkvi na otázku žien, počnúc filozofickou antropológiu, cez filozofické korene genderových štúdií a dejiny feminizmu. Zámerom je predstaviť návrh „nového feminizmu“ s jasne kresťanskou identitou, ktorý by uznával ženský prínos v Cirkvi a vo verejnom živote.

Kurz „Feminizmus a katolícka identita v 21. storočí“ bude mať medzinárodné osvedčenie, vydané Latinskoamerickou akadémiou katolíckych lídrov a štyrmi latinskoamerickými katolíckymi univerzitami: Pápežskou univerzitou Mexika, Katolíckou univerzitou Kostariky, Katolíckou univerzitou v Tachire vo Venezuele a Univerzitou Finis Terrae v Čile.

O slávnostné otvorenie on-line kurzu sa postará páter Alexandre Awi Mello, sekretár vatikánskeho Dikastéria pre laikov, rodinu a život, ktorý predstaví svoju dizertačnú prácu o Panne Márii ako ikone ženy v Cirkvi, vychádzajúc z myšlienky pápeža Františka.

Medzi prednášajúcimi budú aj kardinál Carlos Aguiar Retes, arcibiskup hlavného mesta Mexika a Mons. Thomas Wenski, arcibiskup amerického Miami. Zo zaujímavých mien to budú aj Paola Binettiová, talianska senátorka a neuropsychiatrička špecializovaná na tzv. „biopolitiku“, či britský katolícky publicista Austen Ivereigh, zakladateľ projektu Catholic Voices.

O katolíckom pohľade na feminizmus bude hovoriť aj Soledad Alvear, bývalý minister zahraničných vecí v Čile, taktiež Isabela Capeloa Gilová, rektorka Katolíckej univerzity Portugalska, ako prvá žena predsedajúca rektorátu katolíckej univerzity vo svete. Do diskusie sa zapoja aj Alexandra Paelez Boterová z Kolumbie, ktorá je vo funkcii štátneho sekretára pre vzdelávanie, či člen Medzinárodnej teologickej komisie, teológ Mario Angel Flores.

-mh, jb-

08 júna 2020, 14:29