Hľadaj

20200523_DpC_KP_in-quel-giorno-chiederete-nel-mio-nomeAEM.jpg

Svet sa modlí za koniec pandémie – 14. máj je deň pôstu a dobročinnosti

Vo štvrtok 14. mája sa príslušníci rozličných náboženstiev, každý svojou formou, zameriavajú na vyprosovanie konca pandémie. Výzvu zjednotiť sa s týmto úmyslom iniciatívy vyhlásenej medzináboženským Výborom pre ľudské bratstvo podporil aj pápež František.

Svätý Otec František pri generálnej audiencii v stredu 13. mája povzbudil k zapojeniu sa do tohto dňa modlitby, pôstu a dobročinnosti týmito slovami: „Spojme sa ako bratia v prosbách k Pánovi, aby zachránil ľudstvo od pandémie, osvietil vedeckých výskumníkov a uzdravil chorých.“

Podobne pápež odporúčal veriacim túto iniciatívu v nedeľu 3. mája pri poludňajšej modlitbe Regina caeli:

„Keďže modlitba je univerzálnou hodnotou, prijal som návrh 

Vysokého výboru pre ľudské bratstvo, aby sa blížiaceho sa 14. mája veriaci všetkých náboženstiev zjednotili duchovne v rámci dňa modlitby, pôstu a skutkov milosrdenstva, aby sme prosili Boha o pomoc ľudstvu prekonať pandémiu koronavírusu. Nezabudnite: 14. mája, všetci veriaci spolu, veriaci rozličných tradícií, aby sme sa modlili, postili a konali skutky milosrdenstva.“

Vo výzve medzináboženského Vysokého výboru pre realizáciu cieľov Dokumentu z Abú Zabí o ľudskom bratstve, publikovanej 2. mája, sa okrem iného uvádza:

„Pozývame všetkých ľudí na celom svete, aby sa obrátili k Bohu modlitbou, prosbami, konaním pôstu a skutkov milosrdenstva - každá osobu, v každej časti sveta podľa svojho náboženstva, viery či náuky -, aby Boh odstránil túto pandémiu, aby nás zachránil od tohto súženia, pomohol vedcom nájsť liek, ktorý by ju porazil a aby Boh oslobodil svet od zdravotných, ekonomických a humanitárnych dôsledkov rozšírenia tak závažnej nákazy.“

Výbor zároveň navrhol zorganizovať „na štvrtok 14. mája deň modlitby, pôstu a prosieb za ľudstvo a pozýva všetkých náboženských lídrov a ľudí celého sveta, aby odpovedali na toto humanitárne pozvanie obrátiť sa na Boha jednotným hlasom, aby ušetril ľudstvo, pomohol mu prekonať pandémiu, navrátil mu bezpečnosť, stabilitu, zdravie a blaho a aby sa po eliminovaní tejto pandémie náš svet stal ľudskejším a bratskejším“.

-jb-

13 mája 2020, 19:58