Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Psychiatrické nemocnice Brothers of Charity v Belgicku už nie sú katolícke

Kongregácia pre náuku viery rozhodla, že psychiatrické nemocnice Bratov Božej lásky (Brothers of Charity) v Belgicku nebudú môcť byť viac považované za katolícke inštitúcie. Dôvodom je skutočnosť, že umožňujú vykonávanie eutanázie. Podľa slov hlavného predstaveného sa rehoľa bude musieť rázne separovať od svojich 15 psychiatrických nemocníc.

Svoje rozhodnutie oznámila Kongregácia pre náuku viery v liste datovanom 30. marca, ktorý podpísali jej prefekt kardinál Luis Ladaria a sekretár arcibiskup Giacomo Morandi. Tomuto verdiktu, ktorý bol zverejnený 7. mája, však predchádzali tri roky intenzívnych rokovaní a diplomatických snáh Svätej stolice, čo však žiaľ neviedlo k zmene postoja zo strany združenia „Provincialat des Frères de la Charité, asbl“, ktorá sieť psychiatrických nemocníc vedie. Väčšinu členov jej rady tvoria laici, sú medzi nimi len traja reprezentanti rehoľnej  kongregácie.

V Belgicku je eutanázia povolená od roku 2002 ako „kúra“ pre ľudí trpiacich „beznádejným zdravotným stavom“. Tejto vízii sa v roku 2017 prispôsobili psychiatrické nemocnice Kongregácie Bratov Božej lásky v Belgicku. Rehoľná kongregácia s vincentínskou charizmou sa v roku 1815 ako vôbec prvá v krajine začala venovať psychicky chorým ľuďom.

Svätá stolica od členov združenia riadiaceho nemocnice žiadala, aby „písomne a jednoznačným spôsobom potvrdili svoje priľnutie k princípom posvätnosti ľudského života a neprijateľnosti eutanázie, a ako dôsledok toho absolútne odmietnutie jej vykonávania v inštitúciách, ktoré sú im podriadené“. Táto žiadosť však bola márna, a to aj po pôsobení arcibiskupa Jana Hendriksa ako apoštolského vizitátora.

Rozhodnutie Kongregácie pre náuku viery sa však netýka ostatných štruktúr belgickej rehole, teda 150 škôl a 15 ortopedagogických centier, ktoré viackrát vyjadrili nesúhlas so združením, ktoré riadi psychiatrické nemocnice rehole.

Generálny predstavený rehole, brat René Stockman, ktorý rovnako nesúhlasí s vedením nemocníc, považuje vykonávanie eutanázie za nezlučiteľné s ich charizmou lásky k blížnemu. „Tri roky sme viedli dialóg a urobili sme to najlepšie, čo sme vedeli“, uviedol brat Stockman. Výsledok považuje za bolestný: „Naša rehoľná kongregácia sa bude musieť separovať od svojich psychiatrických nemocníc v Belgicku“. Bude s tým spojených aj niekoľko delikátnych aspektov ohľadom majetku.

Kongregáciu Bratov Božej lásky založil kňaz Peter Joseph Triest v belgickom Gente v roku 1807. Tvoria ju rehoľní bratia, ktorí pôsobia v oblasti vzdelávania a starostlivosti o deti, mládež a ľudí v núdzi. Momentálne kongregácia pôsobí v 30 krajinách sveta.

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

08 mája 2020, 16:42