Hľadaj

Sv. Ján Pavol II. pri návšteve cely Maximiliána Kolbeho v Osvienčime, 6. júla 1979 Sv. Ján Pavol II. pri návšteve cely Maximiliána Kolbeho v Osvienčime, 6. júla 1979

Poľský rabín vyzdvihol zásluhy Karola Wojtylu o zblíženie

„Bol to pápež, ktorý sa osobitne vyznamenal v uzdravovaní rán a v obmedzovaní pohromy antisemitizmu“ – takto sa vyjadril o osobnosti sv. Jána Pavla II. vrchný rabín Poľska Michael Schudrich vo svojom posolstve napísanom k storočnici narodenia Karola Wojtylu.

Vrchný rabín v posolstve pripomína, že „poľská židovská obec spoločne so Židmi celého sveta nezabúda na statočné nasadenie Wojtylu pre umožnenie dialógu medzi kresťanmi a židmi“. Ako píše, „bolo to najživšie svedectvo o vzájomnej úcte. Potvrdili ho jeho návšteva v Osvienčime, uznanie Izraelského štátu i prosba o odpustenie za činy spáchané proti židovskému ľudu“.

Tieto odvážne skutky  nemali za cieľ len znovuobnovenie vzájomného dialógu, ale „aj prehĺbenie verného priateľstva, vychádzajúc zo spoločných prvkov“, pripomenul rabín Schudrich. Zároveň zdôraznil aj rolu sv. Jána Pavla II. pri znovunadobudnutí slobody a nezávislosti krajiny, „vždy rešpektujúc príslušné roly a bez násilia. To, čo urobil, má byť pre nás vždy zdrojom inšpirácie pre misie pokoja a pre budúce vzťahy medzi kresťanmi a židmi“, píše vrchný rabín Poľska.

-zk-   

18 mája 2020, 13:04