Hľadaj

Vatican News
Arcibiskup Ivan Jurkovič, stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN v Ženeve Arcibiskup Ivan Jurkovič, stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN v Ženeve 

Vatikánsky diplomat kritizuje ideologizáciu reportu OSN o náboženskej slobode

Za „neprijateľné a urážajúce“ označil stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN arcibiskup Ivan Jurkovič niektoré časti „Reportu OSN o slobode náboženstva a vierovyznania“. V Ženeve dokument predstavili v pondelok 2. marca na 43. zasadaní Rady OSN pre ľudské práva.

Stály pozorovateľ Svätej stolice pri zložkách OSN v Ženeve Mons. Ivan Jurkovič vyjadril veľké znepokojenie nad tým, že v reporte A/HRC/43/48 venovanom otázkam náboženskej slobody sa na viacerých miestach odporúča, že „sloboda náboženstva, vierovyznania a výhrady vo svedomí“ by mali byť druhoradé vo vzťahu k iným, „takzvaným ľudským právam“, predovšetkým tým, ktoré vyjadrujú „určitý druh ideologickej kolonizácie zo strany niektorých štátov a medzinárodných inštitúcií“. Arcibiskup Jurkovič nástojí na tom, že report je „aspoň sčasti útokom na slobodu náboženstva, viery a svedomia“.

Podľa slov arcibiskupa Jurkoviča sa zdá, že dokument sa v častiach venovaných vzťahu náboženskej slobody a rodovej rovnosti „sústreďuje na propagáciu istej vízie ľudskej spoločnosti, ktorú nezdieľajú všetci a neodráža sociálnu, kultúrnu a náboženskú situáciu mnohých národov, skôr než na na ochranu mužov a žien akejkoľvek viery a vyznania, ktorí sú prenasledovaní a diskriminovaní.“

Za „iróniu osudu“ označil arcibiskup Jurkovič report OSN zo Ženevy vzhľadom na nedávny Dokument o ľudskom bratstve pre svetový mier a spolunažívanie podpísaný 4. februára 2019 pápežom Františkom a veľkým imámom Al-Azharu, ktorý vyzýva svetových lídrov k spolupráci na šírení kultúry tolerancie a pokojného spolunažívania. Napriek tomu, „report sa vôbec nezmieňuje o vyvinutom úsilí náboženských predstaviteľov, aby sa čím skôr konalo na zastavenie prelievania nevinnej krvi a na ukončenie vojen“ -  poukazuje stály pozorovateľ Svätej stolice.

Arcibiskup Jurkovič tiež zdôrazňuje, že „Svätá stolica vždy chápala termín „rod“ podľa bežného všeobecne akceptovaného úzu, založeného na biologickej identite mužskej a ženskej“. Cituje v tejto súvislosti slová pápeža Františka, ktorý sa v prejave k diplomatickému zboru 7. januára 2019 pozastavil nad tým, že „v medzinárodných organizáciách vzrástla presila mocností a záujmových skupín, ktoré natláčajú vlastné vízie a idey, spúšťajúc nové formy ideologickej kolonizácie, nezriedka bez úcty k identite, dôstojnosti a citlivosti národov.“

„Je to skôr určitá mrzkosť, ale stále menej prekvapivá vzhľadom na jej výskyt, že jedna relácia OSN, ktoré by malo hájiť základné a univerzálne právo človeka na slobodu náboženstva, vierovyznania a výhrady vo svedomí, teraz zaútočí na tú samotnú skutočnosť, ktorú je povolané chrániť,“ uzatvára svoje vyjadrenie arcibiskup Jurkovič.

-mh, jb-

05 marca 2020, 19:54