Hľadaj

1574321954247.jpg

Na hraniciach Kolumbie a Venezuely sa stretli biskupi na zjednotenie krízovej pomoci

Pápež František pozorne sleduje situáciu vo Venezuele a modlí sa „za obete a všetkých Venezuelčanov“ s vedomím, že miestna cirkev sa naplno zmobilizovala nie v prospech jednej či druhej strany, ale aby sa postavila na stranu tých, čo trpia.

Tento postoj k trpiacej Venezuele vyjadril Svätý Otec prostredníctvom posolstva kardinála Petra Turksona, prefekta Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. Predstavitelia sekcie dikastéria pre migrantov a utečencov sa v dňoch 30. - 31. januára zúčastnili na stretnutí v kolumbijskom meste Cúcuta, ležiacom na hranici s Venezuelou. Ide o frekventovaný záchytný bod pre mnohých utečencov z Venezuely.

Stretnutie s názvom „Dobročinnosť na hranici“ (Caridad en la Frontera) sa konalo za účasti zástupcov miestnych biskupských konferencií, vedúcich pracovníkov charity, apoštolských nunciov i predstaviteľov Rady biskupských konferencií krajín Latinskej Ameriky CELAM. Vatikánske posolstvo im tlmočili Mons. Segundo Tejado Muñoz a páter Fabio Baggio zo Sekcie pre migrantov a utečencov.

V posolstve kardinál Turkson pripomenul vážnosť venezuelskej krízy, ktorej dôsledkom je – podľa odhadov OSN – 4,5 milióna migrantov a utečencov v Latinskej Amerike a karibskej oblasti. Dikastérium chce dať konkrétny príspevok k spolupráci na riešení humanitárnej krízy. Kard. Turkson vyjadril presvedčenie o prospešnosti vytvoriť platformu na zdieľanie informácií pre čo najjednotnejšiu charitatívnu pomoc Cirkvi v tejto naliehavej situácii. Podobne to už v minulosti urobili pre Sýriu a Irak.

Kardinál Turkson uzatvára posolstvo modlitbou k Panne Márii, aby „sa čo najskôr dosiahla dohoda, ktorá ukončí utrpenia ľudí, pre dobro Venezuely a celého regiónu.“

-mh, jb-

01 februára 2020, 16:38