Hľadaj

Vatican News

George Coyne SJ, spolupracovník sv. Jána Pavla II. v dialógu vedy a viery

V pondelok 17. februára sa v univerzitnej kaplnke Le Moyne College v americkom Syracuse rozlúčili s jezuitským kňazom a astronómom P. Georgeom Coyneom. Svetoznámy vedec a niekdajší dlhoročný riaditeľ Vatikánskeho observatória zomrel v USA vo veku 87 rokov na rakovinu. Pochovali ho na jezuitskom cintoríne vo Wernersville.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

P. George V. Coyne SJ (19. jan. 1933 – 11. feb. 2020) pochádzal z amerického Baltimoru. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil ako 18-ročný, po noviciáte vyštudoval spolu s teológiou aj matematiku a získal doktorát z astronómie na Georgetownskej univerzite vo Washingtone. V rokoch 1963-1976 pracoval v Lunárnom a planetárnom laboratóriu Arizonskej univerzity, ako bádateľ a profesor Katedry astronómie.

V roku 1978 bol páter Coyne menovaný pápežom Jánom Pavlom I. za riaditeľa Vatikánskeho observatória (Specola Vaticana). Viedol ho 28 rokov, prakticky počas celého pontifikátu sv. Jána Pavla II., striedavo pracujúc v Castel Gandolfe pri Ríme a v USA. Od roku 2006 pôsobil ako profesor na Le Moyne College v Syracuse v štáte New York.

Páter George Coyne sa zaslúžil o vytvorenie Vatikánskej výskumnej skupiny v arizonskom Tucsone a o založenie Letnej školy Vatikánskeho observatória pre mladých výskumníkov. V spolupráci s Arizonskou univerzitou skonštruoval na vrchu Mount Graham v Arizone špičkový ďalekohľad VATT (Vatican Observatory Advanced Technology Telescope). Do Vatikánskeho observatória pritiahol mladých odborne pripravených jezuitov z rozličných krajín, čím sa ich tím rozrástol na 15 členov.

Dialóg vedy a viery sv. Jána Pavla II.

Svojimi vzdelávacími a výskumnými iniciatívami bol páter Coyne nápomocný pápežovi Jánovi Pavlovi II. v jeho podujatiach na podporu dialógu vedy a viery. Prispel k formovaniu postojov Cirkvi v tejto oblasti ako komplementárneho a vzájomne prospešného vzťahu medzi vedou a vierou.

„Strávili sme spolu 28 rokov. Hneď od prvého roka svojho pontifikátu venoval Ján Pavol II. oduševnený záujem rozvoju vedeckej práce Vatikánskeho observatória a špeciálne dialógu medzi vedou a náboženskou vierou,“ povedal o svojej hlavnej životnej kapitole páter Coyne.

Americký jezuita bol aktívnym členom Medzinárodnej astronomickej únie, Americkej astronomickej spoločnosti a ďalších vedeckých organizácií. Aj vo vyššom veku pokračoval na akademickej pôde Le Moyne College vyučovaním všeobecnej astronómie a vzťahu vedy a viery, ako aj verejnými prednáškami na tému „Veda a náboženstvo v modernej Amerike“.

V roku 2012 bol P. George Coyne vyznamenaný pápežským Krížom „Pro Ecclesia et Pontifice” za dlhú a oddanú službu počas rokov strávených vo Vatikánskom observatóriu. Je po ňom tiež pomenovaný „Asteroid 14429 Coyne”.

Specola Vaticana má dnes 17 jezuitov

Riaditeľom Vatikánskeho observatória je v súčasnosti americký jezuita brat Guy Consolmagno. Celkovo 17 členov komunity striedavo pracuje vo dvoch sídlach v Európe a Amerike: v Castel Gandolfe pri Ríme a v arizonskom Tucsone. Pochádzajú najmä z USA a Talianska, ale i z Poľska, Indie, Indonézie či Konga. Jedným z nich je aj rodák z Košíc páter Pavel Gábor, člen Českej provincie Spoločnosti Ježišovej.

História Vatikánskeho observatória sa spája najmä s osobnosťou talianskeho jezuitu pátra Angela Secchiho (1818-1878). Rozvoj astronómie charakterizoval už pontifikát Gregora XIII. (1572-1585), po ktorom je pomenovaný Gregoriánsky kalendár. O vybudovanie observatórií v priestoroch Vatikánu a Castel Gandolfa sa zvlášť pričinili novodobí pápeži Lev XIII. (1878-1903) a Pius XI. (1922-1939).

18 februára 2020, 14:07