Hľadaj

Vatican News
Ilustračná snímka: Katedrála v Poznani Ilustračná snímka: Katedrála v Poznani 

Arcibiskup Poznane upozornil na ideológiu v nariadení mesta

Arcibiskup Poznane Mons. Stanisław Gądecki, ktorý je v súčasnosti i predsedom Poľskej biskupskej konferencie vyjadril dôraznú výhradu voči rozhodnutiu Komunálnej rady mesta Poznaň zavádzať do mestskej legislatívy opatrenia pod rúškom rodovej rovnosti, ktoré v skutočnosti obsahujú ideológiu gender.

Opatrenie zdôvodnené aplikovaním Európskej charty rovnosti a parity žien a mužov bolo Komunálnou radou Poznane schválené 11. februára po živej diskusii. Vo svojom vyhlásení zo 14. februára poznanský arcibiskup Mons. Gądecki upozorňuje, že spomínaná charta rovnosti vypracovaná Radou obcí a regiónov Európy, vydaná v roku 2006 s cieľom povzbudiť miestne a regionálne orgány v Európe, aby sa zaviazali k rodovej rovnosti, rovnosti príležitostí a v boji proti stereotypom o mužských a ženských úlohách, propaguje genderovú ideológiu, ktorú pápež František definoval ako jedno zo ziel modernej spoločnosti.

„Slová ako rodina, rovnosť a tolerancia nadobúdajú nový ideologický význam, spochybňujú základnú úlohu rodiny v spoločnosti a nesprávne zasahujú do oblasti sexuality a ľudského rozvoja“, zdôrazňuje vyhlásenie poznanského arcibiskupa. Hoci uznáva ako „chvályhodný“ zámer charty riešiť otázku nerovnosti medzi mužmi a ženami vo verejnom živote, jeho obavy sa týkajú najmä zásahov do práva rodičov vychovávať deti podľa ich presvedčenia, garantovaného Ústavou.

-mh, jb-

18 februára 2020, 18:54