Hľadaj

Jean Vanier (1928-2019), zakladateľ komunity Archa Jean Vanier (1928-2019), zakladateľ komunity Archa 

Vyšetrovanie odhalilo činy zneužívania zakladateľa Archy Jeana Vaniera

Smutné skutočnosti sa dostali na svetlo v súvislosti so zakladateľom komunity Archa Jeanom Vanierom. Komunita Archa zverejnila výsledok vyšetrovania, ktorý potvrdil činy zneužívania voči šiestim dospelým ženám. Na odhalené skutočnosti reagovala aj Francúzska biskupská konferencia.

V liste zaslanom 22. februára celej federácii Archa (L´Arche), založenej v roku 1964 vo Francúzsku, ktorá sa venuje starostlivosti o hendikepovaných a zraniteľné osoby, vedenie komunity zverejnilo uzávery vyšetrovania, ktoré zadali externej a nezávislej komisii. Vyšetrovanie vychádzalo najmä zo svedectiev týkajúcich sa zakladateľa Archy Jeana Vaniera (1928-2019) a jeho vzťahu voči dominikánskemu kňazovi Thomasovi Philippemu, ktorý bol jeho duchovným otcom.

Od roku 2014 sa vedeniu Archy dostali svedectvá žien sexuálne napadnutých Thomasom Philippem. Tie viedli k vyšetrovaniu, ktoré potom odhalilo zneužívania spáchané aj Jeanom Vanierom. Ako sa uvádza v komunikáte komunity Archa, „počas tohto vyšetrovania boli prijaté úprimné a zhodujúce sa svedectvá vzťahujúce sa na obdobie 1970-2005 od šiestich  dospelých žien, nie hendikepovaných, ktoré vykazujú, že Jean Vanier mal s nimi sexuálne styky, v zásade v rámci duchovného sprevádzania“.

Komuniké ďalej uvádza, že tieto činy poukazujú na psychologické a spirituálne ovládanie týchto žien Jeanom Vanierom a robia evidentným jeho pridŕžanie sa niektorých deviantných teórií a praktík pátra Thomasa Philippeho.

„Sme otrasení týmito odhaleniami a bezvýhradne odsudzujeme tieto činy, ktoré sú v úplnom protirečení s hodnotami, ktoré Jean Vanier hlásal“, píšu zodpovední vedúci Archy Stephan Posner a Stacy Cates Carneye v liste sdresovanom všetkým členom komunity.

Spomenuté činy sú „nezlúčiteľné s najelementárnejšími pravidlami rešpektovania integrity jednotlivca a protivia sa základným princípom našich komunít,“ pokračuje list. „Sme si vedomí otrasenia a bolesti, ktoré táto informácia spôsobí mnohým z nás, a aj mimo ... práve nakoľko Vanier inšpiroval mnohých ľudí po celom svete.“

Vedenie Archy vyjadruje svoju rozhodnosť v zaistení toho, aby jej 154 komunít na celom svete boli bezpečnými miestami pre rast všetkých členov, ako postihnutých, tak i ostatných.

Stála rada Konferencie biskupov Francúzska v dnes vydanej reakcii uviedla, že prijala skutočnosti o zakladateľovi Archy potvrdené vyšetrovaním s „úžasom a bolesťou“. Ďakujú ženám, ktoré boli obeťami Jeana Vaniera, že mali odvahu hovoriť o tom, čo si podstúpili a potvrdzujú „svoju dôveru v komunity Archy, kde postihnuté osoby a asistenti nažívajú v opravdivých vzťahoch  úcty a vzájomnej pomoci“. Biskupi upresňujú, že výsledky tohto vyšetrovanie nepreukázali, že by medzi obeťami zneužívania zo strany Jeana Vaniera boli aj hendikepované osoby.

Biskupská konferencia dáva na vedomie, že sa spojí s Francúzskou provinciou Rádu dominikánov a s Kongregáciou bratov sv. Jána, aby pokračovali v nevyhnutnej práci na objasňovaní ohľadom dominikánskeho pátra Thomasa Philippeho, ktorý zomrel v roku 1993 a bol uznaný zodpovedným za zneužívania už v roku 1956“, pričom tento rozsudok časom upadol do zabudnutia alebo nevšímavosti.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

22 februára 2020, 17:39