Hľadaj

Kard. Pietro Parolin pri návšteve v Gruzínsku Kard. Pietro Parolin pri návšteve v Gruzínsku

Gruzínsko navštívil vatikánsky štátny sekretár kardinál Parolin

Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin navštívil Gruzínsko. Cieľom jeho cesty boli okrem diplomatických a ekumenických kontaktov najmä oslavy 25. výročia zriadenia Apoštolskej administratúry Kaukazu latinského obradu so sídlom v Tbilisi.

V sprievode apoštolského nuncia, ktorým je od roku 2018 arcibiskup José Avelino Bettencourt, sa kardinál Parolin od 27. do 30. decembra stretol v Tbilisi s predstaviteľmi vlády i parlamentu a navštívil aj pravoslávneho patriarchu. Na oslavách 25. výročia apoštolskej administratúry v miestnej katedrále sa zúčastnil aj slovenský salezián Mons. Vladimír Fekete, ktorý pôsobí ako apoštolský prefekt v susednom Azerbajdžane. 

V tbiliskej katedrále zasvätenej Panne Márii kardinál Parolin predsedal 28. decembra eucharistickému sláveniu, ktoré uzavrelo oslavy 25. výročia zriadenia Apoštolskej administratúry Kaukazu latinského obradu. Koncelebrovali  apoštolský administrátor Mons. Giuseppe Pasotto, apoštolský nuncius v krajine Mons. Bettencourt, ordinár pre arménskych katolíkov Východnej Európy Mons. Raphael François Minassian, apoštolský prefekt v Azerjbajdžane Mons. Vladimír Fekete SDB, ako aj duchovný správca miestnej chaldejskej katolíckej komunity o. Benny Beth Yadegar.

Prítomná bola vládna delegácia a členovia diplomatického zboru, ako aj veriaci troch prítomných katolíckych rítov: latinského, arménskeho a chaldejského. Kardinál Parolin všetkým odovzdal pozdrav od pápeža Františka.

Vatikánsky štátny sekretár sa v Gruzínsku stretol s premiérom krajiny a ministrom zahraničných vecí, na pôde parlamentu absolvoval rozhovory s jeho predsedom a ďalšími zástupcami. Okrem bilaterálnych vzťahov hovorili o činnosti Katolíckej cirkvi v krajine a o otázkach spätých s ašpiráciou Gruzínska na plnú integráciu do Európskej únie.

Súčasťou oficiálneho programu bola aj návšteva mestečka Tserovani, vybudovaného pre vysídlených obyvateľov po konflikte s Ruskou federáciou z augusta 2008. Kardinál Parolin slávil svätú omšu aj v komunite Misionárok lásky, ktoré slávia 30. výročie svojej prítomnosti v Tbilisi. Ďalšími jeho zastávkami boli Katolícka univerzita a ústredie Katolíckej charity.

V nedeľu 29. decembra kardinál Parolin navštívil Patriarchát Gruzínskej pravoslávnej cirkvi, kde ho prijal katolikos-patriarcha Iľja II., ktorý v roku 2016 prijal vo svojom sídle aj návštevu pápeža Františka. Kardinál Parolin pri terajšom stretnutí pripomenul aj 40. výročie návštevy gruzínskeho patriarchu u pápeža sv. Jána Pavla II.

-zk, jb-

04 januára 2020, 18:23