Hľadaj

Vatican News

Cirkev si v Thajsku vážia pre kvalitné školy, vzťahy s budhizmom sú dobré

V 69-miliónovom Thajsku je katolíkov len zhruba 390-tisíc. Aj keď je tu katolícka viera považovaná za cudzie náboženstvo Západu, panujú tu dobré vzťahy s budhizmom, ku ktorému sa hlási drvivá väčšina obyvateľstva. O stave povolaní, o medzináboženských vzťahoch i vzťahoch s kráľovskou rodinou hovoria v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas apoštolský nuncius v Thajsku a podsekretár miestnej konferencie biskupov.

Apoštolský nuncius Mons. Paul Tchang In-nam hovorí o dobrej povesti Katolíckej cirkvi vďaka vysokej úrovni vzdelávania poskytovaného v katolíckych školách:

„Kresťanstvo je tu ešte považované za cudzie náboženstvo. A potom aj kvôli historickým dôvodom časť obyvateľstva krajiny považuje Katolícku cirkev za akéhosi komplica 

západného sveta, ktorý prišiel okupovať túto časť Ázie.

Dúfame, že príchod Svätého Otca pri príležitosti 350 rokov katolíckej hierarchie v krajine bude príležitosťou pre prebudenie tohto misionárskeho povolania. Katolícka cirkev dáva veľký príspevok a je spoločnosťou veľmi oceňovaná predovšetkým vďaka katolíckym školám. Študuje na nich viac než 500-tisíc študentov.“

Koordinátorom apoštolskej návštevy zo strany miestnej Cirkvi je biskup Mons. Andrew Vissanu Thanya-anan, zástupca generálneho sekretára Konferencie biskupov Thajska. Pri otázke o vývoji vzťahov medzi miestnymi katolíkmi a budhistami spomenul historickú návštevu siamského kráľa Ramu V. Chulalongkorna v roku 1897 v Ríme, keď šiel  navštíviť Rímskeho pápeža.

Thajsko tomuto osobitne obľúbenému kráľovi vďačí za zrušenie otroctva či za modernizáciu krajiny, ktorú zároveň zachránil od toho, aby bola kolonizovaná. Je po ňom pomenovaná najprestížnejšia univerzita Thajska „Chulalongkorn University“, ktorú navštívi aj pápež František. Biskup Andrew Vissanu o medzináboženských vzťahoch hovorí:

„Náš vzťah s budhistami je veľmi dobrý. Sú tu aj dobré vzťahy s kráľovskou rodinou, predovšetkým s kráľom. V tejto zemi je veľká náboženská sloboda a to, že pápež navštívi najvyššieho budhistického patriarchu, je skutočne dobrá vec. Významné je aj to, že kráľ Rama V. – ktorý nebol katolíkom ani kresťanom – navštívil v roku 1897 pápeža 

Leva XIII.“

Pozvanie na apoštolská návštevu Thajska prišlo Svätému Otcovi od vládnych predstaviteľov, vysvetľuje Mons. Andrew Vissanu:

„Táto apoštolská návšteva Svätého Otca je ovocím týchto dobrých vzťahov medzi vládou a Svätou stolicou. Už viacero rokov chcela thajská vláda pozvať Svätého Otca. Miestna Cirkev  sa angažuje v medzináboženskom dialógu s budhistami na rôznych úrovniach: vzájomné návštevy, rozhovory, stretnutia...

Minulý rok došlo k výmene delegácií medzi Svätou stolicou a hierarchiou budhistov. Delegácia budhistických mníchov z kráľovského chrámu šla do Ríma Svätému Otcovi odovzdať preklad starobylej budhistickej knihy, budhistického kánonu a následne na toto stretnutie Svätá stolica odpovedala vyslaním delegácie Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg.

Svätý Otec počas apoštolskej cesty navštívi aj najvyššieho budhistického patriarchu a toto gesto istotne pomôže posilniť bratské vzťahy medzi budhistami a katolíkmi.“

Na otázku o súčasnej situácii dorastu v duchovných povolaniach biskup Andrew Vissanu uviedol, že aj keď ich počet v poslednom období nevzrástol tak výrazne ako v niektorých iných ázijských krajinách, predsa však je v Thajsku cítiť u mladých túžbu stať sa misionármi, či už doma vo vlasti, alebo v susedných krajinách. Návštevu pápeža Františka miestna cirkev vníma aj ako sľubnú príležitosť pre povzbudenie nových povolaní.

V centrálnej štatistike Katolíckej cirkvi zo záveru roka 2017 sa pri Thajsku uvádza počet 306 seminaristov v tzv. veľkom seminári, čiže pripravujúcich sa na kňazstvo. V celej krajine je pritom len necelých 400-tisíc katolíkov.

-zk-

20 novembra 2019, 11:11