Hľadaj

Vatican News

Biskupi COMECE k 30. výročiu pádu Berlínskeho múru: Európa oboch pľúc

Pri príležitosti 30. výročia pádu Berlínskeho múru, za ktorého symbolický dátum sa považuje 9. november, vydala Komisia biskupov krajín Európskej únie – COMECE osobitné vyhlásenie. Európanov vyzýva k spolupráci na dosiahnutí slobodnej a zjednotenej Európy prostredníctvom budovania kultúry stretnutia, obnoveného dialógu i vzájomného načúvania a zdôrazňuje kresťanské povolanie ohlasovať a dosvedčovať evanjelium.

Medzi 27 signatármi vyhlásenia na čele s predsedom COMECE, luxemburským arcibiskupom Jean-Claudeom Hollerichom SJ, Slovensko reprezentuje bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Vo svojom vyhlásení biskupi COMECE okrem iného píšu:

„Je pravdou, že nie všetky očakávania spojené s pádom Berlínskeho múru sa naplnili. A tiež je pravda, že ideológie, ktoré stáli za vytvorením tohto múru, z Európy úplne nevymizli a ešte aj dnes sú prítomné v rôznych formách.“

Pád Berlínskeho múru „nám ukázal, že stavanie múrov medzi ľuďmi nie je nikdy riešením a vyzýva nás k práci pre lepšiu a zjednotenejšiu Európu.

Mali by sme pamätať na dôležitú úlohu svätého Jána Pavla II. a na jeho povzbudenie: „Európa potrebuje dýchať oboma stranami pľúc!“

Uznávame, že proces uzdravovania a zmierovania je citlivý a náročný.“

„Ako kresťania a európski občania vyzývame všetkých Európanov, aby spolupracovali na dosiahnutí slobodnej a zjednotenej Európy prostredníctvom obnoveného procesu dialógu medzi rôznymi mentalitami a kultúrami, rešpektujúc naše rozličné historické skúsenosti a zdieľajúc naše nádeje a očakávania pre spoločnú mierovú budúcnosť.

Aby sme to dosiahli, potrebujeme pamätať, že kultúra stretnutia si v prvom rade vyžaduje opravdivú schopnosť najskôr načúvať. Ako kresťania sme tiež povolaní hlásať a dosvedčovať evanjelium, pretože vieme, že „iba v tajomstve vteleného Slova sa tajomstvo človeka stáva naozaj jasným“ (Gaudium et spes, 22).

Pozývame všetkých modliť sa k Bohu, Pánovi dejín, aby nám pomáhal hlásiť sa k takej Európe, ktorou hýbe Duch Svätý, pôvodca a základ nádeje a zdroj i sila nového záväzku k tým hodnotám, na ktorých je Európa postavená: spravodlivosti, slobode a mieru.“

-zk-

06 novembra 2019, 16:46