Hľadaj

Vatican News

Tri podnety Svätej stolice v OSN k vyriešeniu konfliktu v Sýrii

Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, ktorý sa v týchto dňoch zúčastňuje na 74. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku ako vedúci delegácie Svätej stolice, sa v utorok 24. septembra vyjadril k otázke hľadania stabilného vyriešenia 8 rokov trvajúceho konfliktu v Sýrii.

Svätý Otec František sa spolu s diplomatmi  Svätej stolice intenzívne angažuje za mier v Sýrii už viacero rokov. Kardinál Parolin v OSN pripomenul aj pápežov list z júla 2019, adresovaný prezidentovi Bašárovi al-Asadovi. Pri utorkovom stretnutí na úrovni ministrov kardinál Parolin na pôde OSN zdôraznil tri dôležité body ohľadom iniciatív s cieľom nájsť trvalé politické riešenie.

Prvý bod sa týka zrušenia sankcií: „Uvalené sankcie spôsobujú tiež ťažké bremeno civilnému obyvateľstvu. V skutočnosti charitatívne organizácie pôsobiace v tejto oblasti opakovane zdôrazňujú škodlivý účinok týchto sankcií na civilistov a žiadali ich zrušenie.“

V druhom bode ide o problém návratu utečencov a uzmierenia: 

„Svätá stolica vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby im poskytlo oporu a povzbudenie k dobrovoľnému a bezpečnému návratu, a rovnako aj vnútorne vysídleným osobám.“

Tretí bod hovorí o pozitívnej úlohe kresťanov a iných náboženských menšín: „Kresťania a náboženské menšiny vždy zohrávali špecifickú úlohu v sociálnej štruktúre Blízkeho východu. Ich prítomnosť musí byť podporovaná a povzbudzovaná ako príspevok k sociálnej súdržnosti, ako aj k nevyhnutnému procesu uzmierenia.“

Spolu s uistením o pokračovaní úsilia Svätej stolice a Katolíckej cirkvi pri hľadaní trvalého vyriešenia súčasnej konfliktnej situácie v Sýrii a pri poskytovaní humanitárnej podpory kardinál Parolin upozornil najmä na ohrozenie mladých ľudí:

„Nie je tu v stávke len stabilita Blízkeho východu, ale aj samotná budúcnosť mladých ľudí, z ktorých mnohí sa narodili a vyrastajú mimo vlastnej krajiny, a ktorí sú často zbavení príležitostí na vzdelávanie a chýba im to nevyhnutné pre život. Príliš často sa stávajú ľahkou obeťou kriminality a radikalizácie. Toto je otázka dôstojnosti a civilizovanosti.“

-mh, jb-

25 septembra 2019, 20:20