Hľadaj

Vatican News

Milostivý obraz Panny Márie Trnavskej sa spája s rímskou bazilikou Ara Coeli

Rímske predobrazy milostivého obrazu Trnavskej Panny Márie sú témou, ktorou sa odborne zaoberá historik umenia Mgr. Martin Šugár, PhD. Na záver svojho bádateľského pobytu vo Večnom meste sa podelil pre Vatikánsky rozhlas o obsahovom posolstve a zaujímavých historických súvislostiach tohto posvätného obrazu.

Medzi výnimočné ikonografické charakteristiky milostivého obrazu Trnavskej Panny Márie patrí jej postoj pozorného načúvania a mimoriadne sugestívne gesto zdvihnutých rúk. Historické korene tohto spôsobu zobrazenia siahajú do Byzancie, kde má tento typ ikony označenie Hagiosoritissa. V talianskom prostredí sa ikona označuje ako Madonna Avvocata – advokátka.

Jedna z najvýznamnejších predlôh milostivého obrazu Trnavskej Panny Márie sa spája s Bazilikou Panny Márie na Ara Caeli na Kapitole (lat. Basilica Sanctae Mariae de Ara coeli in Capitolium). Pomenovanie Ara caeli znamená „Oltár neba“. V Ríme sa nachádzajú aj ďalšie ikony tohto typu, najstaršia z nich je v Kostole Ružencovej Panny Márie v kláštore dominikánok na Monte Mario.

Mgr. Martin Šugár, PhD. pracuje ako historik umenia v Galégii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Zároveň je súdnym znalcom pre umelecké diela a starožitnosti. Bádateľský pobyt v prvej polovici septembra 2019 absolvoval v rámci grantu Slovenského historického ústavu v Ríme.

Celý rozhovor prinášame vo zvukovej podobe:

Historik umenia Martin Šugár: Rímske predobrazy Trnavskej Panny Márie

(Pripravil: Jozef Bartkovjak SJ)

23 septembra 2019, 12:38