Hľadaj

Vatican News

Madrid hostil medzináboženské stretnutie dialógu o pokoji vo svete

V utorok 17. septembra sa v španielskom Madride skončilo trojdňové Stretnutie modlitby za pokoj, ktoré každoročne organizuje Komunita Sant´Egidio. K tejto príležitosti zaslal svoje posolstvo aj Svätý Otec prostredníctvom arcibiskupa Madridu, kardinála Carlosa Osora Sierru.

Prečítaním mierovej výzvy pri slávnostnom ceremoniáli na Námestí Almudena v centre Madridu sa uzatvorili tri dni venované medzináboženskému dialógu s účasťou tisícov ľudí zo 60 krajín sveta, vrátane niekoľkých významných náboženských predstaviteľov. Medzi účastníkmi bola zastúpená aj mladá generácia.

Išlo o podujatie s dlhou tradíciou. 33. ročník „Stretnutia modlitby za pokoj“ podporil aj pápež František vo svojom liste kardinálovi Carlosovi Osorovi Sierrovi, duchovnému pastierovi Madridskej arcidiecézy.

„Je vždy potrebné modliť sa a viesť dialóg vo výhľade pokoja: plody prídu! Nebojme sa, pretože Pán počuje modlitbu svojho verného ľudu,“ povzbudil účastníkov Svätý Otec. Pripomenul odkaz medzináboženského stretnutia v Abú Zabí a vyjadril myšlienku spoločného domu pre tvorbu pokoja bez hraníc:

Spoločný dom neznáša múry, ktoré oddeľujú, a ešte menej tie, ktoré stavajú proti sebe tých, ktorí ho obývajú. Namiesto toho potrebuje otvorené dvere, ktoré pomáhajú komunikovať, stretávať sa, spolupracovať, aby mohli žiť spolu v mieri, rešpektovali rozmanitosť a posilňovali spojivá zodpovednosti. Mier je ako dom zložený z mnohých príbytkov, v ktorých sme všetci povolaní bývať. Mier je bez hraníc. Vždy, bez výnimky.

Kardinál Osoro Sierra sa na stretnutí vyslovil, že „nesmieme zostať osamotenými ostrovmi a zasievať predsudky, ale pokoj, pretože ľudskosť nesie v sebe vpísané povolanie bratstva.“

Z medzinárodného stretnutia vyplynula aj konkrétna požiadavka: „Žiadame všetkých, politických vodcov, najbohatších ľudí sveta, mužov a ženy dobrej vôle, aby poskytli zdroje na zabránenie každoročného zomierania miliónov detí bez starostlivosti a zdroje na posielanie miliónov detí do školy, ktoré do nej zatiaľ nemôžu chodiť. Neskrývajme sa za múrom ľahostajnosti.“

Madridské stretnutie s témou „Pokoj bez hraníc – náboženstvá a kultúry v dialógu“ sa dotklo i otázky ochrany životného prostredia. „V súčasnosti prejavujeme solidaritu s obyvateľmi Amazónie“, vyhlásil predseda medzinárodnej komunity Sant´Egidio Marco Impagliazzo, a dodal: „Vzduch, ktorý dýchame, nepozná colné hranice: je rovnaký pre všetkých. Práve mladí to ako prví pochopili a veľkodušne sa v každej časti sveta zmobilizovali za životaschopnú planétu.“

Na konci stretnutia bolo vyhlásené miesto budúceho ročníka tohto podujatia, konaného „v duchu Assisi“. V roku 2020 ho bude hostiť Rím.

-mh-

19 septembra 2019, 15:37