Hľadaj

Vatican News

Kardinál George Pell sa opätovne odvolal proti rozsudku

Stále ešte nie je definitívny rozsudok, ktorý bol po prvom odvolaní sa kardinála Georgea Pella potvrdený 21. augusta odvolacím tribunálom dvoma hlasmi proti jednému. Kardinál Pell, ktorý je od 27. februára vo väzení, najprv vo vyšetrovacej väzbe a neskôr vo výkone trestu odsúdený Súdom štátu Victoria v Melbourne na šesť rokov pod titulom trestných činov pedofílie, najnovšie podal ďalšie odvolanie na najvyšší austrálsky súd.

Pripomeňme, že George Pell bol Súdom štátu Victoria vyhlásený za vinného zo zneužitia dvoch nedospelých chlapcov v sakristii katedrály v Melbourne v roku 1996, keď bol tamojším arcibiskupom.

Bývalý prefekt Ekonomického sekretariátu Svätej stolice nástojí 

na svojej nevine. Jeho právnici v súvislosti s najnovším predložením odvolania argumentujú podobnými dôvodmi, aké viedli aj jedného z trojice sudcov odvolacieho tribunálu Marka Weinberga k tomu, že nehlasoval za potvrdenie rozsudku. Za potvrdenie rozsudku naopak hlasovali sudkyňa Anne Fergusonová a predseda súdu Chris Maxwell, ktorí usúdili, že svedectvo jedinej žijúcej obete bolo hodnoverné a pravdovravné.

Sudca Mark Weinberg, ktorý je bývalým hlavným federálnym žalobcom Austrálie sa proti rozsudku postavil, pretože podľa jeho mienky nespĺňa zásadný princíp, podľa ktorého môže byť nejaký človek odsúdený jedine vtedy, ak dôkazy demonštrujú jeho vinu bez akejkoľvek odôvodnenej pochybnosti.

Svätá stolica vzala rozhodnutie odvolacieho súdu z 21. augusta na vedomie rešpektujúc austrálske súdnictvo s tým, že očakáva ďalší vývoj vzhľadom na to, že kardinál George Pell od začiatku nástojí na svojej nevine, a tak je jeho právom odvolať sa na najvyšší súd. Svätá stolica zároveň zdôraznila svoju blízkosť obetiam sexuálneho zneužívania a svoje zasadenie sa prostredníctvom kompetentných cirkevných autorít o stíhanie členov kléru, ktorí by sa týchto trestných činov dopustili.

-jb- 

17 septembra 2019, 16:05