Hľadaj

Vatican News
Ilustračná snímka Ilustračná snímka  (ANSA)

Portugalskí biskupi varujú pred šírením genderu v školách

V utorok 27. augusta sa v Portugalsku uskutočnila petičná demonštrácia proti zavedeniu učenia teórie genderu v školách, svoje obavy vyjadrujú aj tamojší biskupi.

Viac ako 36 000 podpisov sa zhromaždilo vo verejnej petícii za okamžité zastavenie zavedenia učenia teórie rodovej rovnosti v školách v ustanovení  vyhlášky Ministerstva školstva a štátneho sekretariátu pre občianstvo a rovnosť schválenom Ministerskou radou 16. augusta. Biskupská konferencia Portugalska opätovne publikovala na internete svoj pastoračný dokument uverejnený v roku 2013 s názvom „Kresťanská vízia sexuality“.

V texte portugalskí biskupi definujú zavedenie učenia genderu do škôl ako nástroj „indoktrinácie“ a varujú pred touto ideológiou, ktorá chce vyvolať „antropologickú revolúciu“. „Tvrdenie o zrieknutí sa biologických údajov identifikujúcich rozdiely medzi mužmi a ženami je iluzórne...“ píšu biskupi a potvrdzujú právo rodičov vyjadriť sa k tejto veci.

*

V tomto roku sa k tejto téme v pastoračnom dokumente 

jasne vyjadrila aj vatikánska Kongregácia pre katolícku výchovu. V dokumente „Ako muža a ženu ich stvoril“ s podpisom prefekta kongregácie kardinála Giuseppeho Versaldiho sa okrem iného uvádza:

„Tvorba identity je založená na inakosti; v rodine vzťah s matkou a otcom uľahčuje dieťaťu spracovať jeho vlastnú identitu – pohlavnú rozdielnosť. Naproti tomu „neutrálny“ alebo „tretí rod“ sa javí ako fiktívny konštrukt“.

-mh-

28 augusta 2019, 15:57