Hľadaj

Vatican News
2019.08.06 espulsione lavoratrici filippine in Israele 2019.08.06 espulsione lavoratrici filippine in Israele 

Biskupi kritizujú krok Izraela vyhostiť Filipínky s deťmi narodenými v krajine

Katolícki ordinári Svätej zeme podpísali list, v ktorom reagujú na nedávne rozhodnutie izraelských autorít vykázať z krajiny početnú skupinu filipínskych žien, ktorým vypršalo povolenie na pobyt, spolu s ich deťmi, ktoré sa narodili v krajine. Ženy, ktoré migrujú do Izraela za prácou a ktoré otehotnejú a budú si chcieť ponechať svoje deti pri sebe, sú okrem toho nútené rozhodnúť sa buď pre prácu v krajine alebo pre materstvo.

Medzi signatármi listu sú okrem iných aj apoštolský administrátor latinského jeruzalemského patriarchátu Mons. Pierbattista Pizzaballa, kustód Svätej zeme páter Francesco Patton i patriarchálny vikár pre pastoráciu migrantov a žiadateľov o azyl v Izraeli duchovný otec Rafic Nahra. Tí v liste píšu: „Hoci ide o zahraničných pracovníkov, ktorí stratili štatút a povolenie na pobyt v Izraeli, nemožno ignorovať osobitné podmienky, v ktorých sa nachádzajú oni, ako aj ich deti narodené v krajine“.

Ako pripomínajú katolícki ordinári, filipínske ženy v Izraeli vykonávajú nenahraditeľnú prácu častokrát s dlhým a náročným pracovným časom – ide zväčša o starostlivosť o seniorov a chronicky chorých ľudí, domáce práce a upratovanie. Ich deti sa narodili v Izraeli, ovládajú hebrejčinu, študujú v miestnych školách a milujú Izraelský štát, v ktorom vidia svoju budúcnosť.

Katolícki biskupi rôznych rítov prítomných vo Svätej zemi ďalej konštatujú: „Tieto ženy sú postavené pred rozhodnutie, aby si vybrali medzi pokračovaním vo vlastnom zamestnaní a medzi uskutočnením ich práva na materstvo. Prax totiž predpokladá, že im budú odobraté víza po tom, ako otehotnejú – ak sa rozhodnú ponechať si dieťa pri sebe v Izraeli – a následne budú nahradené inými ženami z cudziny“. „Kladieme si otázku, či  takáto politika skutočne rešpektuje príspevok, ktorý prinášajú vďaka svojej neúnavnej práci izraelskej spoločnosti. Nie je pravdou, že táto politika robí ťažkosti týmto ženám a aj ich zamestnávateľom?“

Katolícki ordinári sa prihovárajú aj za práva detí filipínskych žien, ktoré sa narodili v Izraeli, a ktoré pociťujú silnú príslušnosť k Izraelskému štátu. Časť z nich nemá ani len predpoklady na získanie občianstva v krajine svojho pôvodu. „Pýtame sa, či nie je možné preukázať im milosrdenstvo a dať im, za splnenia určitých podmienok, možnosť pokračovať svoj život v zemi, v ktorej sa narodili“, píšu ordinári.

-zk-

06 augusta 2019, 13:50