Hľadaj

Vatican News
 famiglia unita famiglia unita 

Federácia katolíckych rodín FAFCE pozýva kandidátov Europarlamentu k „desatoru“

Povzbudiť kandidátov do Európskeho parlamentu, aby sa usilovali podporovať politiku priateľskú k rodine a dosiahol sa tzv. „mainstreaming rodiny“. Toto je cieľ kampane „Hlasujte za rodinu“, ktorú spustila Federácia katolíckych prorodinných združení v krajinách Európskej únie - FAFCE.

Federácia FAFCE zahŕňa asi pätnásť združení, sídli v Bruseli a jej predsedom je Antoine Renard. S výhľadom na voľby v dňoch 23. - 26. mája FAFCE zostavilo tzv. „desatoro“ zásad pre politikov a každú rodinu a združenie pozýva „hlasno žiadať o politiky priaznivé pre rodinu“. O tie by sa mali usilovať budúci europoslanci, s uvedomením si, že rozhodnutia prijaté Európskou úniou ovplyvňujú každodenný život každej rodiny na celom kontinente.

Manifest, ku ktorému sa môžu kandidáti verejne prihlásiť cez formulár na internetovej stránke, bude predstavený v Bruseli 2. apríla. Začína sa týmito slovami záväzku: „Ako kandidát na voľby do Európskeho parlamentu sa zaväzujem uznať hodnotu dobrovoľníckej práce a domácej práce otcov a matiek rodín ako základný prínos sociálnej súdržnosti.“

Medzi „desatorom“ záväzkov nájdeme napríklad podporu „európskej aliancie v prospech pôrodnosti“ a politiky „mainstreamingu rodiny“, záväzok podporovať „hlasy rodín“, „ekonomiku slúžiacu rodinám“, „dôstojnú prácu pre každú rodinu“, „rovnováhu medzi rodinným životom a profesionálnym zamestnaním“, „potvrdzovať komplementárnosť muža a ženy a odmietať akýkoľvek pokus o zmazávanie pohlavnej rozdielnosti prostredníctvom verejných politík“, „rešpektovať ľudskú dôstojnosť života od jeho počiatku až po prirodzený záver“ a v neposlednej rade aj „rodičovskú úlohu, že otec a mama sú prvými a zásadnými vychovávateľmi detí“.

-mh-

01 marca 2019, 18:20