Hľadaj

Vatican News
USA NEW YORK CARDINAL USA NEW YORK CARDINAL  (ANSA)

Newyorský arcibiskup reaguje na desivý aborčný zákon výzvou politikom

Po prijatí nového zákona o potratoch v americkom štáte New York v januári 2019 napísal kardinál Timothy Dolan, arcibiskup New Yorku, na podnet kňazov otvorený list veriacim, ktorý sa čítal vo farnostiach v závere nedeľnej svätej omše. Novozavedený zákon povoľuje vykonanie potratu prakticky až do chvíle pôrodu a zamedzuje zdravotníckemu personálu uplatnenie výhrady vo svedomí.

Kardinál Dolan vo svojom liste veriacim píše: „Som pastier, nie politik, no ako pastier som povinný vyzývať našich politických lídrov a podnecovať ich k tomu, aby preverili svoje priority a aby rešpektovali a chránili nenarodené dieťa v materskom lone s tou istou silou a nadšením, aké vyhradzujú migrantom bez dokladov, osamelej matke starajúcej sa o rodinu, umierajúcim seniorom či chudobným, ktorí bojujú o prežitie.“

Podľa spomínaného zákona budú môcť potraty vykonávať aj osoby, ktoré nie sú lekármi. Usmrtenie nenarodeného dieťaťa v lone matky zákon vyňal z trestného zákonníka a zaradil ho do kódexu verejného zdravia.  

Kardinál Dolan nazýva zákon hrôzostrašným – odoberá totiž akúkoľvek ochranu a pomoc i tomu dieťaťu, ktoré prežije drastický potratový zákrok v lone matky a narodí sa živé.

Denník New York Times zverejnil rozhovor s guvernérom štátu New York Andrewom Cuomom, ktorý zákon podpísal a považuje ho za pokrok, i napriek tomu, že sa prehlasuje za katolíka. Postoj kardinála Dolana v otázke potratového zákona označil za postoj príslušníka „náboženskej pravice“.

Kardinál Dolan na svojom blogu vyzval guvernéra prehodnotiť svoje prehlásenia, pretože „obmedziť ochranu ľudských práv predčasne narodeného dieťaťa len na akúsi «katolícku otázku» je urážkou predstaviteľov mnohých náboženstiev, ktorí sú spojencami“ v tomto boji, ale aj urážkou Ústavy i samotnej biológie. 

Predseda Komisie biskupov USA pre život Mons. Joseph F. Naumann definoval nový zákon o potratoch ako „čisté a jednoduché zlo“.

-zk-

15 februára 2019, 17:00