Hľadaj

Vatican News
Katedrála v hlavnom meste Bulharska, Sofii Katedrála v hlavnom meste Bulharska, Sofii 

Bulharsko: Cirkev kritizuje návrh zákona o náboženstvách ako z komunizmu

Konferencia biskupov Bulharska kritizuje návrh zmeny zákona o náboženstvách, ktorý už prešiel prvým kolom schvaľovania v parlamente. Návrh s prvkami štátnej kontroly podobnými ako z doby komunizmu odmieta aj pravoslávna cirkev, moslimovia a protestanti.

Ako sa uvádza v liste adresovanom členom Bulharského parlamentu, „zmeny v zákone o náboženstvách, už schválené v prvom kole, sú veľmi znepokojujúce a ich obsah je diskriminujúci a ohrozuje slobodu vierovyznania a predpokladá neakceptujúce miešanie sa štátu do autonómie cirkví a náboženstiev prítomných v Bulharsku.“

Návrh zákona, ktorý prešiel hlasovaním 11. októbra, obsahuje viaceré neakceptovateľné články pre náboženské vyznania. Svoj nesúhlas s navrhovanými zmenami vyjadrili aj predstavitelia najpočetnejšej pravoslávnej cirkvi, tiež islamu a protestantov.

Ako ďalej uvádzajú biskupi, „zákon obnovuje dovolenia, ktoré bolo potrebné žiadať v čase komunizmu, rozdielnym spôsobom pristupuje k registrovaným náboženským vierovyznaniam, porušuje princípy právneho štátu, popiera slobodu náboženstva protirečiac tak ústave a medzinárodným dohodám, ku ktorým sa Bulharsko zaviazalo.“

Najznepokojujúcejšie normy pre katolíkov sa týkajú potrebného povolenia pre zahraničných kňazov, úplná kontrola príjmov náboženských združení zo strany Úradu pre náboženstvá a potrebné dovolenie pre dary zo zahraničia, ktoré opäť závisí od Úradu pre náboženstvá. Protest bulharských biskupov sa dotýka aj štátneho príspevku, ktorý by podľa nového dostali len pravoslávna cirkev a islam, jediné dve konfesie, ktorých počet veriacich presahuje 1% obyvateľstva.

Ako sa uvádza v liste podpísanom predsedom Konferencie biskupov Bulharska Mons. Christom Proykovom, „toto diskriminuje tradičné cirkvi v Bulharsku, akou je aj Katolícka cirkev, štátny príspevok by mal byť na základe počtu členov príslušného spoločenstva, bez ohľadu na ich množstvo.“

Predkladatelia zákona sľúbili, že pred druhým schvaľovaním zákona budú do neho zapracované potrebné zmeny. Medzitým bola vytvorená pracovná skupina zo zástupcov rôznych vyznaní.

-ab-

30 októbra 2018, 13:10