Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka  

Náboženskú netoleranciu v Pakistane si odnášajú mladé kresťanky

V minulých dňoch došlo v Pakistane k ďalšiemu násilnému prejavu náboženskej netolerancie. Vážne zranenia si odniesla mladá kresťanka, pretože sa odmietla vydať za moslima a konvertovať na islam.

Osemnásťročná študentka lýcea, kresťanka Binish Paul utrpela ťažké zlomeniny nôh a chrbtice. Násilný čin sa udial 22. augusta, keď ju 22-ročný Taheer Abbas vyhodil z bytu na druhom poschodí, pretože sa odmietala stať jeho manželkou a moslimkou.

Ako pre pápežskú nadáciu Pomoc trpiacej Cirkvi - ACN dosvedčila Binishina advokátka Tabassum Yousaf, nejde o ojedinelý prípad násilia a nútenia ku konverzii mladej kresťanky. Len v samotnom meste Karáči dochádza ročne k 15 až 30 podobným prípadom. Presný počet prípadov je ťažké určiť, pretože kresťanské rodiny sú väčšinou členmi nižších vrstiev spoločnosti a nepoznajú ani svoje práva.

Častokrát kresťanská rodina obete je vystavená veľkému tlaku a vyhrážkam zo strany rodiny vinníka, že ich obvinia z blasfémie – rúhania. Samotná polícia odmieta prijať obvinenie a poškodení nevedia, že sa môžu obrátiť so svojím prípadom priamo na súd. Aj z týchto dôvodov existujú mnohé prípady mladých kresťaniek, ktoré sa vydali za moslimov, prijali islam a ich rodiny viac nemajú o nich správy.

„V Pakistane je ťažké dosiahnuť spravodlivosť ak ste členmi náboženskej menšiny, pretože súdnictvo je vystavené veľkému tlaku zo strany politických strán, ktoré nezabezpečujú našim bratom riadnu podporu na úrovni súdnictva,“ uviedla advokátka Tabassum Yousaf.

-ab-

30 augusta 2018, 13:59