Hľadaj

Vatican News
Arcibiskup Bernardito Auza Arcibiskup Bernardito Auza 

Vatikán ponúkol OSN skúsenosti s mediáciou pri riešení sporov

Otvorená diskusia Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku, ktorá sa v stredu 29. augusta niesla na tému mediácie a mierového riešenia konfliktov (Mediation and Settlement of Disputes), priniesla v prejave stáleho pozorovateľa Svätej stolice pri OSN, apoštolského nuncia arcibiskupa Bernardita Auzu zaujímavé poznatky.

Vo svojom príspevku poukázal na osud dvoch juhoamerických krajín, Argentíny a Čile, ktoré sa aj na základe predchádzajúcich udalostí stali príkladom úspešnej mediácie. Ich vodcovia totiž v roku 1978 dospeli k záveru, že vyčerpali možnosti na dosiahnutie dohody, ktorá by ukončila ich starý spor týkajúci sa vymedzenia južných hraníc. Pápež Ján Pavol II. sa na nich obrátil s prosbou, aby trvali na pokojnom a zodpovednom preskúmaní problému a aby vytvorili bezpečný základ pre spolunažívanie medzi dvoma národmi.

„Štyridsať rokov po mierovom urovnaní sporu zostávajú Argentína a Čile hlboko vďačné, pretože ich spoločné rozhodnutie požiadať o mediáciu Svätú stolicu, uchránilo ich národy pred pohromou vojny,“ uviedol vatikánsky diplomat a vzápätí doplnil príklady aj iných krajín, ako sú Mozambik a Kolumbia. Práve tieto krajiny ukázali, ako je zakaždým nevyhnutné ponechať otvorené možnosti mediácie na urovnanie sporov a nezanedbávať proces dialógu.

V tejto súvislosti Mons. Auza pripomenul systematické úsilie pápeža Františka o budovanie „kultúry stretnutia“ a jeho slová pri návšteve Kolumbie v roku 2017, že „úsilie o dosiahnutie pokoja je podujatím s otvoreným koncom“. Ako ďalej zdôraznil v diskusii Bezpečnostnej rady, kľúčovou otázkou úsilia medzinárodného spoločenstva o urovnanie sporov mediáciou je spravodlivé a nestranné sprostredkovanie:

„Ak teda lamentujeme nad neúspechom strán, ktoré sa uchýlili k mediácii, musíme sa taktiež opýtať, či máme nestranných, nesebeckých a vytrvalých mediátorov, ktorým v spore môžu strany vzájomne dôverovať,“ upozornil apoštolský nuncius.

Vatikánsky diplomat pôvodom z Filipín poznamenal, že najväčšou devízou mediátora je dôveryhodnosť, schopnosť objektívne identifikovať záujmy jednotlivých strán a s nadhľadom nad týmito partikulárnymi záujmami ich viesť k videniu vzájomne prospešného dobra.

Pravá mediácia vyžaduje účasť všetkých zainteresovaných strán, nielen tých, ktoré sú na vedúcich pozíciách. Podľa arcibiskupa Bernardita Auzu by sa na riešení sporu malo zúčastniť celé spoločenstvo, no hlavne tí, ktorí konfliktom najviac utrpeli.

„Mediátori sú remeselníkmi, nástrojmi mieru,“ zakončil metaforickými slovami vatikánsky diplomat a dodal: „Ďakujeme tým, čo vykonali takú drahocennú službu pre ľudstvo.“

-kv-

31 augusta 2018, 11:40