Beta verzia

Cerca

Vatican News
Tlačová konferencia čilských biskupov Tlačová konferencia čilských biskupov 

Čilskí biskupi sa zaviazali ku konkrétnym krokom boja proti zneužívaniu

Na záver osobitného plenárneho zasadnutia venovaného problému sexuálneho zneužívania a zneužívania autority vydali čilskí biskupi vyhlásenie, v ktorom priznali svoje zlyhania a zaviazali sa ku konkrétnym krokom pre budúcnosť.

V čilskom meste Punta de Tralca sa v piatok 3. augusta skončilo stretnutie biskupov zamerané na hľadanie adekvátnej odpovede na prípady sexuálnych zneužívaní. V záverečnom vyhlásení čilskí biskupi uznali že „zlyhali v povinnostiach pastierov, keď nepočúvali, neverili, neprejavili účasť a nevedeli sprevádzať obete veľkých hriechov a nespravodlivostí spôsobených kňazmi a rehoľníkmi.“

Vo svojom prehlásení biskupi prosia o odpustenie na prvom mieste obete a zasiahnuté osoby. Uistili o svojom úsilí o nastolenie pravdy, spravodlivosti a odškodnenia obetí. Zaviazali sa, že budú plne spolupracovať s prokuratúrou a odsúhlasili konkrétne kroky na zamedzenie ďalšej trestnej činnosti. Okrem iného budú skúmať otázku zákonnej doby premlčania jednotlivých zločinov, aby vinníci neunikli spravodlivému potrestaniu. 

Mená kňazov, ktorí zneužívali mladistvých budú spolu s ich civilnými a cirkevnými trestami publikované na internete. Ďalším z opatrení je zverenie dôležitých inštitúcií do rúk laikom. Do čela Národného výboru na prevenciu zneužívania a sprevádzanie obetí, ktorý bol doteraz pod vedením jedného z biskupov, bola menovaná advokátka Ana María Celis Brunetová. Podobne aj výkonnú zložku tejto organizácie povedie žena.

Posilnenie účasti laikov na živote Cirkvi je jedným zo šiestich záväzkov pre zlepšenie situácie v čilskej katolíckej cirkvi, ktoré biskupi uvádzajú vo svojom vyhlásení.

-ab-

04 augusta 2018, 14:58