Hľadaj

Vatican News
CHINA EUROPE CULTURE CHURCHES HISTORY Ćína: Najstarší katolícky kostol v Pekingu založený jezuitom Matteom Riccim v roku 1605  (ANSA)

Vatikán a Čína (5): Dialóg a rokovanie

Čínske katolícke komunity spoločne s ich biskupmi – uznanými aj neuznanými zo strany štátu – sú za dialóg s autoritami, tvrdia v 5. pokračovaní svojho komentára redaktori Vatican News Sergio Centofanti a Bernd Hagenkord SJ.

Dialóg však ostane len teoretický, ak neakceptuje riziko skutočného vyjednávania v prospech všetkých, ako zdôrazňuje pápež František.

Dialóg je postoj otvorenosti a vernosti identite

Dialóg, otvorený a ohľaduplný, je postoj, ktorý dovoľuje akceptovať druhého v jeho odlišnosti, uznajúc jeho identitu a jeho poslanie. Kráčajúc spoločne sa vzájomne obohacujeme. Pre dialóg sa žiada ostať verným svojej identite a uznať identitu druhého. Skutočný dialóg existuje v dynamike Vtelenia, v ktorej Boh vedie dialóg s človekom a ho hľadá, aby s ním vytvoril vzťah spásy.

Vyjednávanie naopak, podľa pápeža Františka, je praktický proces, v ktorom sa každý snaží získať niečo od druhého. Vyjednávanie je vždy, ako sa hovorí, „delenie koláča“, ale to sa musí robiť takým spôsobom, že všetci z toho vyjdú ako víťazi. Preto, každé vyjednávanie a každá dohoda, ktorá po ňom nasleduje, sa zdajú byť vždy nedokonalé, dočasné, meniace sa, ako kruhy dlhého procesu, ktorý sa vyvíja v priebehu času.

Pápež František v dialógu s Čínou pokračuje

V súlade so svojím štýlom komunikácie otvorenej a úctivej, prijímajúcej druhého v jeho rozdielnosti, uznávajúcej identitu a poslanie každého, pápež František pokračoval vo svojom úsilí podpory a potvrdenia oficiálneho dialógu s čínskou vládou. Tak začalo skutočné a vlastné rokovanie, vyjednávanie, ktoré pravdupovediac nikdy nebolo ľahké a boli zaznamenané aj jeho drsné prerušenia. Stávalo sa v skutočnosti, že obe strany, na jednej strane opakovali svoj dobrý úmysel viesť dialóg a dôjsť k dohode, ale na druhej strane v momente dospievania k dohode sa zastavili kvôli nejakej prekážke.

Stojí za to v tejto chvíli priznať, že veľká časť Cirkvi v Číne, nielen „oficiálna“ komunita, ale aj tá „neoficiálna“, je naklonená prebiehajúcemu dialógu. I keď hovoriť o percentách by bolo riskantné, môže sa citovať názor čínskych biskupov, uznaných aj neuznaných vládou, ktorí sa vyjadrili za obnovenie dialógu a za prípadné uzavretie dohody.

Je lepšie sa stretávať, aj keď je to náročné

Jeden vládou uznaný biskup, ktorý prijal veľmi pozitívne správu o znovuzačatí dialógu medzi Čínou a Svätou stolicou, zdôraznil, že väčšina katolíkov podporuje pápeža a dialóg medzi Čínou a Svätou stolicou a intenzívne sa modlí, aby sa dospelo k dohode.

Na druhej strane aj biskup neuznaný vládou zdôraznil, že znovuobnovenie dialógu je dobrá vec. Avšak je potrebné si všímať fakty viac ako slová, ale stretávať sa a hovoriť je lepšie ako sa nestretávať, pretože len stretávajúc sa a hovoriac spolu sa môžu riešiť problémy.

A toto je presne dynamika a náročné umenie dialógu. Dialóg dovoľuje sa priblížiť, spoznať identitu druhého a dať spoznať druhému svoju identitu, a tak sa dialógom ukážu vzájomné úmysly, nad rámec konvenčných vyjadrení. Je tiež úplne normálne, že v priebehu dialógu sa rokujúce strany vzdialia, kvôli pocitu, že dali veľa tomu druhému, že sa zriekli vlastných oprávnených nárokov a kvôli túžbe lepšie odôvodniť vlastné očakávania, ich prezentovanie a nárokovanie.

Trpezlivosť, pokoj, malé kroky

Na dosiahnutie riešenia, ktoré bude prijateľné pre obe strany, musia nakoniec aj upraviť to, čo je v ich očakávaniach prehnané. Pokiaľ ide o Cirkev, znamená to, že musí rozlíšiť medzi tým, čo je podstatné pre kresťanskú vieru a čo nie je. Autentický a seriózny dialóg môže fungovať, ak každá strana akceptuje protistranu, rešpektuje dynamiku diskusie a konfrontácie rôznych názorov, a snaží sa pochopiť dobré dôvody, na ktorých sa zakladajú rôzne návrhy riešení problémov.

Toto všetko sa môže zdať aj veľmi namáhavé. Len v ovzduší vzájomnej dôvery a veľkorysosti sa môže udržať rytmus dialógu v priebehu mnohých a často únavných zasadnutí, ktoré sú súčasťou rokovaní. Obidve strany si musia zachovať tento zodpovedný postoj, zachovať pokoj, keď sa zdá byť dohoda ďaleko, ba priam nedosiahnuteľná, upevňovať malé kroky približovania sa, zachovať si vždy pozitívny postoj, ktorý živí rast dôvery v otvorenosť protistrany.

Ako hovorí pápež František, „realita je vždy viac než idea“.

-ab, jb-

25 júla 2018, 10:57