Hľadaj

Vatican News
"Moje telo nie je na predaj" "Moje telo nie je na predaj" 

Svetový deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi: Načúvajme obetiam

„Načúvajme volaniu toľkých bratov a sestier zneužívaných v zločineckom obchodovaní: oni nie sú tovar, sú to ľudské bytosti, a takto k nim treba pristupovať.“ Tento twitterový odkaz zverejnil pápež František dnes 30. júla, kedy si pripomíname Svetový deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi (World Day Against Trafficking in Persons), propagovaný Organizáciou spojených národov.

Pri tejto príležitosti pápež František v nedeľu 29. júla pri Anjel Pána pripomenul aktuálnosť výzvy k zápasu s organizovaným zločinom obchodovania s ľuďmi týmito slovami:

Táto pliaga uvrháva do otroctva množstvo mužov, žien a detí za účelom pracovného a sexuálneho vykorisťovania, obchodu s orgánmi, núteného žobrania a kriminality. Aj tu v Ríme. Aj migračné trasy sú často využívané obchodníkmi a vykorisťovateľmi na verbovanie nových obetí obchodovania. Je zodpovednosťou všetkých verejne pomenúvať tieto neprávosti a s rozhodnosťou čeliť tomuto hanebnému zločinu.“

Témou tohtoročného Svetového dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi

je „reagovanie na obchodovanie s deťmi a mladými ľuďmi“. Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) zameral pozornosť na túto tému, pretože takmer tretinou z obetí obchodovania s ľuďmi sú práve deti.

Členmi Komisie mimovládnych organizácií, ktoré pomáhajú OSN bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi sú okrem iných aj Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, Spoločnosť dcér kresťanskej lásky i ďalšie cirkevné organizácie.

-mp-

30 júla 2018, 15:19