Cerca

Vatican News
Ilustračná snímka Ilustračná snímka   (ANSA)

Portugalský parlament odmietol legalizáciu eutanázie

Portugalský parlament v utorok 29. mája odmietol štyri návrhy zákonov z dielne ľavicových strán zamerané na zlegalizovanie eutanázie. Hlavné politické strany krajiny umožnili svojim poslancom, aby v tomto prípade hlasovali slobodne podľa svojho svedomia.

„Portugalská biskupská konferencia víta skutočnosť, že návrhy na legalizáciu eutanázie boli zamietnuté parlamentom republiky“, uvádza vo vyhlásení generálny sekretár Portugalskej biskupskej konferencie Manuel Joaquim Gomes Barbosa. Je to podľa jeho slov „víťazstvo života“, o ktorom by sa nikdy nemalo „dávať hlasovať“, či ho možno odňať. Zároveň je to aj „víťazstvo pre demokraciu a pre všetkých, ktorí sa zaviazali brániť život“, uvádza sa v ďalej v texte vyhlásenia.

Generálny sekretár Barbosa, ktorý je členom rehole dehoniánov, tiež poďakoval mnohým spoločenským organizáciám, profesijným združeniam katolíkov i iných vierovyznaní, ktoré sa „spoločne vyjadrili proti eutanázii“. Vyjadril vďačnosť aj za aktivitu „všetkým kresťanským komunitám a ich predstaviteľom, ktorú vyvinuli v tomto procese ochrany život prostredníctvom modlitby a budovania povedomia“. V závere vyhlásenia páter Barbosa zdôraznil, že „život je absolútne dobro a preto musí byť absolútne chránený a podporovaný.“

K hlasovaniu o legalizácii eutanázie v Portugalsku sa vyjadril aj generálny sekretár Rady Európskych biskupských konferencií Mons. Duarte da Cunha, ktorý pre Vatican News uviedol:

„Celá spoločnosť sa aktivizovala v diskusii, ktorá predchádzala hlasovaniu v parlamente. Väčšina ľudí bola proti zavedeniu eutanázie. Skutočnosť, pred ktorou som zostal s otvorenými ústami, bol aj otvorený nesúhlas komunistickej strany Portugalska - prejav toho, že požiadavka obhajoby života nepatrí len jednej politickej strane alebo len veriacim. Verím, že toto je zaujímavý model pre všetky európske krajiny.“

Ako ďalej uviedol Mons. Cuhna, myslí si, predkladatelia návrhov zákona sa nevzdajú a budú sa snažiť presadiť cez úsilie zmeniť mienku obyvateľov, avšak aj predstavitelia Cirkvi budú naďalej konať v prospech ochrany života.

V Portugalsku už je od roku 2007 legalizované umelé ukončenie tehotenstva. Mons. Cuhna poznamenal, že toto zvyčajne býva prvým krokom k požiadavke legalizácie eutanázie. V tejto súvislosti s varovaním poukázal aj na situáciu v Írsku, kde v nedávnom referende občania vyjadrili súhlas s tým, aby sa vypracovali nové zákony umožňujúce ukončenie tehotenstva:

„Uvidíte, že toto sa udeje aj v Írsku. Po aborte bude snaha aj o schválenie eutanázie. Čo sa to deje v Európe? Jednoducho povedané, je odkresťančená.  Neverí viac, že Boh je stvoriteľ a nás miluje. Ale našťastie to tak nie je všade. Sú národy, ako napríklad Poľsko a Slovensko, kde sa snažia zmierniť abortívne zákony. Milióny občanov zbierajú podpisy pod výzvu „One of us – Jeden z nás“, zameranú na ochranu embrya. Skrátka, prebieha živá diskusia ohľadom kultúry života a kultúry smrti. Na dosiahnutie víťazstva potrebujeme spojenectvo medzi všetkými národmi.“

-ab-

31 mája 2018, 14:01