Hľadaj

Týždenný spravodajský prehľad z Vatikánu 1. januára 2022

- V dnešný prvý deň nového kalendárneho roka Cirkev zároveň slávi Slávnosť Panny Márie Bohorodičky a 55. svetový deň pokoja. Pápež František dnes o 10.00 predsedal svätej omši v Bazilike sv. Petra a na poludnie z okna Apoštolského paláca predniesol príhovor pri modlitbe Anjel Pána. Pri príležitosti dnešného Svetového dňa pokoja vydal osobitné posolstvo s názvom: „Medzigeneračný dialóg, vzdelávanie a práca: nástroje na budovanie trvalého pokoja“. Okrem iného v ňom píše:

„Chcel by som navrhnúť tri cesty budovania trvalého mieru. Predovšetkým dialóg medzi generáciami ako základ pre realizáciu spoločných projektov. Po druhé, vzdelanie ako faktor slobody, zodpovednosti a rozvoja. Nakoniec práca pre plnú realizáciu ľudskej dôstojnosti. Ide o tri prvky, nevyhnutné pre «oživenie spoločenskej dohody», bez ktorej je každý mierový projekt nesúdržný.“...

„Vyzývam vedúcich predstaviteľov a tých, ktorí majú politickú a sociálnu zodpovednosť, duchovných pastierov a vedúcich cirkevných spoločenstiev, ako aj všetkých mužov a ženy dobrej vôle, aby sme spoločne kráčali po týchto troch cestách: dialóg medzi generáciami, vzdelávanie a práca. S odvahou a tvorivosťou. A nech je stále viac ľudí, ktorí sa v tichosti, pokore a húževnatosti stávajú deň čo deň remeselníkmi mieru. A nech ich vždy sprevádza požehnanie Boha pokoja!“

- Starý rok ukončil pápež František slávením vešpier v Bazilike sv. Petra s ďakovným chválospevom Te Deum a eucharistickou poklonou s požehnaním. Hoci liturgické predsedanie prenechal dekanovi kardinálskeho zboru, ktorým je Giovanni Battista Re, Svätý Otec sa prihovoril v homílii. Za ústrednú myšlienku si zvolil schopnosť kresťana žasnúť nad Kristovým narodením a zachytiť to, čo je podstatné. Medzi troma desiatkami kardinálov bol aj emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kard. Jozef Tomko.

„Vianoce sú tým sviatkom, ktorý v nás azda najviac prebúdza tento vnútorný postoj – úžas, údiv a kontempláciu. Ako betlehemskí pastieri, ktorí najskôr prijmú žiarivú anjelskú zvesť a potom pribiehajú a skutočne nájdu znamenie, ktoré im bolo naznačené, Dieťa zavinuté do plienok v jasliach. So slzami v očiach kľakajú pred práve narodeným Spasiteľom. Ale nielen oni. Aj Mária a Jozef sú plní svätého údivu z toho, čo im pastieri rozprávajú, čo počuli od anjela o Dieťati.

Je to tak. Nemožno sláviť Vianoce bez úžasu. No tento úžas sa neobmedzuje na povrchnú emóciu, na určitý pocit spojený s vonkajšou slávnostnosťou alebo ešte horšie so záchvatom konzumu. Nie. Ak sa Vianoce zúžia na toto, nič sa nezmení. Zajtrajšok bude rovnaký ako včerajšok, budúci rok bude ako predchádzajúci a ďalej stále tak. Znamenalo by to zahriať sa na chvíľku pri nejakom vzbĺknutí slamy, a nie vystaviť sa celým naším bytím sile udalosti, čiže nezachytiť to ústredné v tajomstve Kristovho narodenia.

A tým ústredným je toto: «Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami» (Jn 1,14). Počúvame to viackrát v tejto liturgii vešpier, ktorou začíname slávnosť Panny Márie Bohorodičky. Ona je tým prvým svedkom, prvým a najväčším, a zároveň tým najpokornejším. Najväčším, lebo najpokornejším. Jej srdce je naplnené úžasom, avšak bez tieňa romantizovania, prisládzania či spiritualizmu. Nie. Matka nás vedie k realite, k pravde Vianoc, ktorá je zahrnutá v tých troch slovách svätého Pavla: «narodený zo ženy» (Gal 4,4).

- „Pre to, aby sme zachovali harmóniu v rodine, musíme bojovať proti diktatúre „ja“. ... Odvráťme sa od „ja“ k „ty“!“ – to sú slová pápeža Františka, s ktorými sa obrátil na veriacich zídených na Námestí sv. Petra na modlitbu Anjel Pána na Sviatok Svätej rodiny v nedeľu 26. decembra. Pripomenul blížiace sa Svetové stretnutie rodín v Ríme a varoval pred tzv. demografickou zimou. Svätý Otec pri tejto príležitosti napísal osobitný list manželským párom, v ktorom im píše takto:

„Povolanie k manželstvu je povolaním riadiť nestabilnú loď - avšak bezpečnú vďaka realite sviatosti - na niekedy rozbúrenom mori. Koľkokrát by ste chceli podobne ako apoštoli povedať, alebo lepšie povedané zvolať: «Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme?» (Mk 4,38). Nezabúdajme, že prostredníctvom sviatosti manželstva je Ježiš na tejto lodi prítomný. Dbá o vás, zostáva s vami v každej chvíli, v hojdaní lode rozbúrenej vodou. ... Iba ak sa odovzdáte do Pánových rúk, budete schopní čeliť tomu, čo sa zdá nemožné.“

- Sv. Jozef ako prenasledovaný a odvážny migrant – tejto téme venoval pápež František stredajšiu katechézu pri generálnej audiencii. Poukázal na odvahu a starostlivosť sv. Jozefa pri úteku Svätej rodiny do Egypta a jeho postoje dal do protikladu s krutosťou Herodesa. Upozornil pri tom, že každý z nás sa môže stať sa malým Herodesom, ak sa svoj strach bude snažiť zahnať aroganciou voči druhým. Na záver vyslovil modlitbu:

Svätý Jozef, ty, ktorý si zažil utrpenie tých, ktorí musia utekať, ty, ktorý si bol nútený utiecť, aby si zachránil životy svojich najdrahších, chráň všetkých tých, ktorí utekajú pred vojnou, nenávisťou, hladom. Buď im oporou v ich ťažkostiach, posilňuj ich v nádeji a daj, aby sa stretli s prijatím a solidaritou. Veď ich kroky a otvor srdcia tých, ktorí im môžu pomôcť. Amen.

- V Turíne sa na prelome rokov konalo tradičné Európske stretnutie mladých organizované Komunitou Taizé. Kvôli pandémii sa na ňom mohli zúčastniť fyzicky len mladí z Turína a okolitého regiónu Piemont, ostatní sa pripojili virtuálnou formou.

Účastníkom stretnutia zaslal v mene pápeža Františka posolstvo štátny sekretár kardinál Parolin. Mladých vyzval otvoriť sa Kristovi a tak sa stať „tvorcami bratstva, solidarity a jednoty“. Európske stretnutie Taizé bude mať v lete aj svoju druhú časť s fyzickou účasťou mladých z celého kontinentu. Naplánovaná je na 7. - 10. júla, opäť v Turíne.

- Pápež František vyjadril sústrasť po úmrtí Desmonda Tutu, arcibiskupa Kapského Mesta a niekdajšieho prímasa Anglikánskej cirkvi Južnej Afriky. Duchovného lídra, podporovateľa zápasu o rasovú rovnosť a nositeľa Nobelovej ceny za mier, ktorý zomrel v nedeľu 26. decembra vo veku 90 rokov, pochovali dnes v Kapskom Meste.

- V roku 2025 bude Cirkev sláviť pravidelný Svätý rok. Pápež František poveril jeho koordináciou Pápežskú radu pre novú evanjelizáciu. Svätý rok 2025 sa zaradí medzi pravidelné, alebo tzv. „riadne“ jubilejné roky. V Cirkvi okrem toho existujú aj mimoriadne jubileá, akým bol napr. Svätý rok milosrdenstva vyhlásený  pápežom Františkom v období 2015 - 2016. Jubileum v roku 2025 bude 27. riadnym jubileom v dejinách Cirkvi.

- Kongregácia pre kauzy svätých oznámila dátum blahorečenia ctihodného Božieho služobníka pápeža Jána Pavla I., rodným menom Albina Lucianiho. Slávnosti 4. septembra 2022 vo Vatikáne bude predsedať pápež František. Ján Pavol I., ktorý pochádzal z oblasti talianskych Dolomitov, bol pápežom len 33 dní. V srdciach veriacich zostal zapísaný ako „usmiaty pápež“.

- Vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi Mons. Paul Richard Gallagher navštívil tesne pred Vianocami Južný Sudán. Stretol s tamojšími politickými i cirkevnými autoritami a hovorili o zamýšľanej ceste pápeža do tejto krajiny spolu s predstaviteľmi anglikánov. Nevylúčil, že cesta by sa mohla uskutočniť už v tomto roku.

- Misijná agentúra Fides zverejnila štatistiky o misionároch zabitých v roku 2021. Celkovo ide o 22 misionárov, medzi ktorými je 13 kňazov, 6 laikov, 2 rehoľníčky a jeden rehoľník. Jedenásť z nich bolo zabitých v Afrike, sedem misionárov na americkom kontinente a traja v Ázii. V Európe zomrel násilnou smrťou páter Olivier Maire, provinciál monfortánov, zabitý 9. augusta vo Francúzsku.

- Predseda Konferencie biskupov Mjanmarska kardinál Charles Maung Bo reagoval na brutálny masaker, pri ktorom bolo práve vo vianočný deň kruto zavraždených najmenej 38 civilistov utekajúcich pred bojmi v mjanmarskom štáte Kayah.

- Počas Vianoc vyvolala znepokojenie správa o kroku indickej vlády nepredĺžiť charitatívnej rehoľnej kongregácii Misionárok lásky – sestier Matky Terezy – licenciu umožňujúcu prijímať finančné prostriedky zo zahraničia.

-zk, jb-

01 januára 2022