Hľadaj

Anjel Pána 9. júna Anjel Pána 9. júna  (Vatican Media)

Anjel Pána: Duch Svätý nás môže urobiť slobodnými k láske a službe

„Ak sa necháme podmieniť honbou za rozkošou, mocou, peniazmi alebo uznaním, staneme sa otrokmi týchto vecí“, o tom hovoril dnes, v nedeľu 9. júna z okna Apoštolského paláca pred modlitbou Anjel Pána pápež František. Duch Svätý, urobil Ježiša schopným „milovať a slúžiť bez miery a bez podmienok“.
Videozáznam

Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu!

Evanjelium dnešnej liturgie (porov. Mk 3, 20 - 35) nám hovorí, že Ježiš po začatí svojej verejnej služby čelil dvojakej odozve: reakcii svojich príbuzných, ktorí sa obávali, že sa tak trochu zbláznil a reakcii náboženských autorít, ktoré ho obviňovali, že koná pod vplyvom zlého ducha. V skutočnosti Ježiš kázal a uzdravoval chorých mocou Ducha Svätého. Avšak bol to práve Duch Svätý, ktorý ho urobil božsky slobodným, to znamená schopným milovať a slúžiť bez miery a bez podmienok. Slobodný Ježiš. Zastavme sa na chvíľu a zamyslime sa nad touto Ježišovou slobodou

Ježiš bol slobodný voči bohatstvu: preto opustil istotu svojho mestečka Nazaret, aby prijal život v chudobe a neistote (porov. Mt 6, 25 - 34), nezištne sa staral o chorých a o každého, kto k nemu prišiel prosiť o pomoc a nikdy za to nič nežiadal (porov. Mt 10, 8). Ježišova služba spočíva v tom, že je bez nároku na odmenu. Je to aj bezodplatnosť každej služby.

Bol slobodný tvárou v tvár moci: v skutočnosti, hoci mnohých povolal, aby ho nasledovali, nikdy nikoho nenútil, aby to robil, ani nikdy nehľadal podporu u mocných, ale vždy sa postavil na stranu najposlednejších a učil svojich učeníkov, aby robili to isté, tak ako robil On (porov. Lk 22, 25 - 27).

A napokon bol Ježiš slobodný voči túžbe po sláve a uznaní, a preto si nikdy neodpustil hovoriť pravdu aj za cenu, že nebude pochopený (porov. Mk 3, 21), že sa stane nepopulárnym, dokonca až po smrť na kríži, pričom sa nenechal zastrašiť, ani kúpiť, ani ničím a nikým skorumpovať (porov. Mt 10, 28).

Ježiš bol slobodným človekom. Bol slobodný voči bohatstvu, slobodný voči moci a slobodný voči honbe za slávou. A to je dôležité aj pre nás. Ak sa totiž necháme podmieniť honbou za rozkošou, mocou, peniazmi alebo uznaním, staneme sa otrokmi týchto vecí. Na druhej strane, ak dovolíme nezištná Božia láska naplní a rozšíri naše srdce. Ak jej umožníme, aby spontánne prekypovala tým, že ju darujeme druhým, celým svojím bytím, bez strachu, vypočítavosti alebo podmieňovania, potom budeme rásť v slobode a šíriť jej sviežu vôňu aj okolo seba.

Teda môžeme si položiť otázku: som slobodným človekom? Alebo sa nechávam uväzniť mýtmi o peniazoch, moci a úspechu a obetujem im vyrovnanosť a pokoj svoj i druhých? Šírim v prostredí, v ktorom žijem a pracujem, čerstvý vzduch slobody, úprimnosti a spontánnosti?

Nech nám Panna Mária pomáha, aby sme v slobode Božích detí žili a milovali, podobne ako nás to Ježiš učil (porov. Rim 8, 15. 20 - 23).

(Preklad Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News, Andrej Klapka, Martin Jarábek).

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

09 júna 2024, 14:34

Čo je „Anjel Pána“

„Anjel Pána“ je modlitba, ktorú sa modlíme ako pripomenutie tajomstva Božieho vtelenia, a to zvyčajne v troch momentoch dňa: ráno, na obed a večer. Tradične na túto modlitbu zvoláva hlas zvonu o 6., 12. a 18. hodine a jej názov pochádza zo začiatočných slov: „Anjel Pána zvestoval Panne Márii“. 

Samotná modlitba pozostáva z troch biblických poukazov na tajomstvo vtelenia Ježiša Krista, ktoré sa striedajú po tri razy s modlitbou „Zdravas´ Mária“.
Túto modlitbu sa modlí Svätý Otec na Námestí sv. Petra na poludnie v nedele a slávnosti. Pred modlitbou „Anjel Pána“ sa pápež zvyčajne krátko prihovorí, čerpajúc podnety z liturgických čítaní dňa. Po modlitbe nasledujú pozdravy pútnikom.
Od Veľkej noci až do Turíc sa namiesto „Anjel Pána“ modlíme „Raduj sa, nebies Kráľovná“, modlitbu, ktorá je pripomenutím tajomstva Zmŕtvychvstania Ježiša Krista.
Na konci sa tri razy opakuje „Sláva Otcu...“

Nedávne Anjel Pána / Regina Coeli

Čítaj celé >