Hľadaj

S účastníkmi prvého kolokvia medzi Dikastériom pre medzináboženský dialóg a Kongresom lídrov tradičných a svetových náboženstiev S účastníkmi prvého kolokvia medzi Dikastériom pre medzináboženský dialóg a Kongresom lídrov tradičných a svetových náboženstiev  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Pápež: Treba kreatívne konať na šírení mieru a viesť dialóg so všetkými

Namiesto bojovej rétoriky, ktorá je v móde, potrebujeme hovoriť a snívať o mieri a s kreativitou konkrétne konať na jeho šírení, vedúc dialóg so všetkými. Aj o tom hovoril pápež vo štvrtok 4. apríla počas stretnutia s účastníkmi prvého kolokvia medzi Dikastériom pre medzináboženský dialóg a Kongresom lídrov tradičných a svetových náboženstiev.

Zuzana Klimanová – Vatican News

Kongres lídrov je platformou založenou v Kazachstane, ktorá v dialógu spája náboženských vodcov a  predstaviteľov politiky, kultúry i médií. V roku 2022 sa pápež osobne  zúčastnil na VII. kongrese v Astane. Kazachstan, ktorého obyvateľstvo sa vyznačuje etnickou i náboženskou rôznorodosťou, má podľa jeho slov povolanie byť „krajinou stretnutia“.

Svätý Otec sa v príhovore zameral na tri aspekty vatikánskeho kolokvia: rešpektovanie rozmanitosti, nasadenie v starostlivosti o „spoločný dom“, čiže planétu a šírenie mieru.

Pápež vyzdvihol model zachovávajúci harmóniu v rozmanitosti, ktorý funguje v Kazachstane:

„Pokiaľ ide o rešpektovanie rozmanitosti – ako nevyhnutného prvku demokracie, ktorú treba neustále podporovať, - k vytváraniu harmónie výrazne prispieva skutočnosť, že štát je „sekulárny“. Samozrejme, hovoríme o zdravej laickosti, sekularite, ktorá nemieša náboženstvo a politiku, ale odlišuje ich pre dobro oboch a zároveň uznáva nevyhnutnú úlohu náboženstiev v spoločnosti v službe spoločnému dobru.

Okrem toho sú pokoj a sociálna harmónia vo vašom modeli podporované spravodlivým a rovnakým zaobchádzaním s rôznymi etnickými, náboženskými a kultúrnymi zložkami, pokiaľ ide o prácu, prístup k verejným úradom a o účasť na politickom a spoločenskom živote krajiny, aby sa nikto necítil diskriminovaný alebo zvýhodňovaný kvôli svojej špecifickej identite.“ 

Pápež upozornil na potrebu chrániť životné prostredie:

„Je to dôležité: úcta k stvorenstvu je neoddeliteľným dôsledkom lásky k Stvoriteľovi, k bratom a sestrám, s ktorými zdieľame život na tejto planéte, a najmä k budúcim generáciám, ktorým sme povolaní odovzdať dedičstvo, ktoré treba chrániť, a nie ekologický dlh, ktorý treba splatiť.“

Treťou nosnou témou, ktorou sa zaoberajú účastníci vatikánskeho kolokvia, je podpora a šírenie mieru. Pápež v tejto súvislosti povedal:

„Dnes mnohí, až príliš mnohí hovoria o vojne: bojová rétorika je, žiaľ, opäť v móde. To je zlé! Kým sa však šíria slová nenávisti, ľudia umierajú v brutalite konfliktov. Namiesto toho potrebujeme hovoriť o mieri, snívať o mieri, dať tvorivosť a konkrétnosť túžbam po mieri, ktoré sú skutočnými očakávaniami národov a ľudí. Nech sa v tomto smere vynaloží všetko úsilie na vedenie dialógu so všetkými. Vaše stretnutie v úcte k rozmanitosti a s úmyslom vzájomne sa obohatiť nech je príkladom toho, aby sme v druhom nevideli hrozbu, ale dar a vzácneho partnera pre vzájomný rast.“

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

04 apríla 2024, 15:41