Hľadaj

Zo stretnutia Zo stretnutia  (ANSA)

Pápež: V modlitbe a adorácii všetko nadobúda harmóniu

„Bez modlitby človek nestojí na nohách a nevie, kam má ísť“ – povedal pápež František duchovnej rodine rogacionistov, ktorých prijal v pondelok 18. septembra na osobitnej audiencii.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Dve rehoľné kongregácie: Dcéry Božej horlivosti i Rogazionistov Ježišovho Srdca založil koncom 19. storočia sv. Hanibal z Francúzska (1851 – 1927). Títo rehoľníci, ktorí na Slovensku zatiaľ nepôsobia, okrem sľubov chudoby, čistoty a poslušnosti skladajú aj štvrtý sľub s názvom Rogate – sľub modlitby za duchovné povolania.

„Svätého Hanibala inšpirovala konkrétna pasáž z evanjelia, kde Ježiš hovorí: «Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu» (Mt 9,37.38)“, vysvetlil Svätý Otec. Vo svojom príhovore zdôraznil význam modlitby:

„Keď sa s poddajnosťou a pokorou postavíme pred Boha, často dostaneme špecifické pochopenie zmyslu nášho života: práve vo vernej a vytrvalej modlitbe, osobitne v adorácii, všetko nadobúda harmóniu, človek jasnejšie chápe svoje ciele a nachádza v Pánovi silu a svetlo na to, aby ich mohol uskutočniť podľa jeho plánov. Sv. Hanibal povedal: „Bez tohto vnútorného ohňa, ktorý sa nazýva duchovný život, modlitba, pokánie [...] sa nemôže uskutočniť žiadne skutočne dobré dielo“.

Bez modlitby človek nestojí na nohách a nevie, kam má ísť. Preto je dôležité, aby sme každý deň viedli dlhší dialóg s Pánom a potom ho vzývali pred každým dôležitým okamihom, každým stretnutím, každým rozhodnutím.“

„Buďte špecialistami v umení modlitby a lásky k blížnemu: majte ruky zopäté k modlitbe pred Bohom a ruky vystreté k bratom a sestrám“, vyzval pápež rogacionistov a dodal:

„Ruky spojené a ruky vystreté: tak sa stávame špecialistami na Pána Boha! Toto je vaše poslanie. Lebo aj dnes Pán povoláva a toľko mladých ľudí potrebuje dôveryhodných svedkov a sprievodcov, ktorí im ukazujúc krásu života obetovaného z lásky, pomôžu povedať „áno“.“

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

19 septembra 2023, 18:43