Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Pápež pri 60. výročí Pacem in terris: Sústreďme sa na odzbrojovanie a mierové iniciatívy

„Svet bez jadrových zbraní je možný a nevyhnutný“, zdôrazňuje pápež v posolstve adresovanom kardinálovi Petrovi Turksonovi, kancelárovi Pápežskej akadémie sociálnych vied, a účastníkom medzinárodnej konferencie konanej pri príležitosti 60. výročia encykliky Pacem in terris sv. Jána XXIII. Podujatie sa konalo 19. a 20. septembra vo Vatikáne na tému: „Vojna a iné prekážky mieru“.

Zuzana Klimanová - Vatikán

„Náš svet je aj naďalej v zajatí tretej svetovej vojny, ktorá sa vedie po častiach“, a v prípade konfliktu na Ukrajine aj s hrozbou použitia jadrových zbraní, konštatuje v posolstve pápež a zdôrazňuje:

„Dnes viac ako kedykoľvek predtým musíme dbať na prorocké napomenutie pápeža Jána XXIII., že vzhľadom na desivú ničivú silu moderných zbraní „vzťahy medzi štátmi, ako aj medzi jednotlivcami, musia byť regulované nie ozbrojenou silou, ale v súlade (...) so  zásadami pravdy, spravodlivosti a energickej a úprimnej spolupráce.“

Svätý Otec zdôrazňuje „naliehavú potrebu obnoviť pokrok v odzbrojovaní a rozvíjať iniciatívy 

na budovanie mieru“. Zároveň opakuje, že „využívanie atómovej energie na vojnové účely je nemorálne, rovnako ako je nemorálne vlastniť jadrové zbrane“. „Je zodpovednosťou nás všetkých udržiavať pri živote víziu, že svet bez jadrových zbraní je možný a potrebný“, píše pápež.

Petrov nástupca upozorňuje aj na etické problémy v súvislosti s používaním tzv. konvenčných zbraní. Tie sa majú používať len na obranné účely, pokračuje v posolstve Svätý Otec:

„Obavy z morálnych dôsledkov jadrovej vojny nesmú zatieniť čoraz naliehavejšie etické problémy, ktoré vyvoláva používanie tzv. konvenčných zbraní v súčasnej vojne, ktoré by sa mali používať len na obranné účely a nemali by byť namierené proti civilným cieľom.  Dúfam, že vytrvalé uvažovanie o tejto otázke povedie ku konsenzu, že takéto zbrane s ich obrovskou ničivou silou sa nebudú používať spôsobom, ktorý by predvídateľne spôsoboval „zbytočné zranenia alebo zbytočné utrpenie“, aby som použil slová Petrohradskej deklarácie.“

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

21 septembra 2023, 16:24