Hľadaj

Pápež prijal púť duchovenstva zo Sicílie: Kňaz je človek denného sebadarovania

„Kňaz je mužom daru, darovania seba samého, a to každý deň a bez prestávky“. Tieto slová adresoval pápež František duchovným pastierom Sicílie, ktorých prijal vo štvrtok 9. júna. Celkovo 15 biskupov a približne 300 kňazov prišlo na púť do Ríma pri príležitosti sviatku patrónky Sicílie, Panny Márie Ukazovateľky cesty, s gréckym titulom Hodigitria. Sicílčania ho slávia v utorok po Turícach a tento rok ho spojili s 30. ročníkom Mariánskeho kňazského dňa.

Svätý Otec v rozsiahlom príhovore spomenul mnohé kultúrne i sociálne bohatstvá i biedy Sicílie, rozličné rozpory, ktoré sa objavujú aj v dôsledku jej izolovanosti. Problémom je vyľudňovanie ostrova – jednak kvôli klesajúcej pôrodnosti, ako aj v dôsledku masového odchádzania mladých. Cirkev tak musí čeliť výzvam, medzi ktoré patrí ubúdanie duchovných povolaní a vzrastajúci odstup mladých.

Ako zdôraznil pápež, táto situácia si od biskupov a kňazov vyžaduje „plnú, totálnu a výlučnú službu“. Duchovní pastieri majú plne objať život ľudu, povedal Svätý Otec:

„Ak v náladách obyvateľov Sicílie prevláda trpkosť a sklamanie zo vzdialenosti, ktorá ich delí od najbohatších a najrozvinutejších oblastí krajiny a Európy; ak mnohí, najmä mladí ľudia, túžia odísť za bohatšími a pohodlnejšími životnými podmienkami, zatiaľ čo tí, ktorí zostávajú, v sebe nosia pocity frustrácie; o to viac sme my pastieri povolaní, aby sme naplno objali život tohto ľudu.“

Pápež spomenul aj dvoch blahoslavených sicílskych mučeníkov z nedávnej doby, zavraždených mafiou: kňaza Pina Puglisiho a sudcu Rosaria Livatina.

Kňazom Svätý Otec odporučil obnoviť sa vždy návratom k prvotnému povolaniu Pánom. Nezabudol im pripomenúť, že Božím štýlom je „blízkosť, súcit a neha“ a vystríhať ich pred karierizmom:

„Kňaz je mužom daru, darovania seba samého, a to každý deň a bez prestávky. Pretože, drahí kňazi, to čo robíme, nie je profesia, ale darovanie sa, nie zamestnanie, ale misia“.

Svätý Otec ocenil veľkú zbožnosť Sicílčanov k Panne Márii, ktorej dôkazom je aj slávenie Mariánskeho kňazského dňa. Kňazom odporučil zverovať sa vždy Božej Matke:

„Medzi kňazom a nebeskou Matkou sa deň čo deň odohráva tajný dialóg, ktorý utešuje a upokojuje každú ranu, a ktorý predovšetkým zmierňuje vzostupy a pády každodenného života, ktoré zakusuje. V tomto jednoduchom dialógu, ktorý sa skladá z pohľadov a pokorných slov, ako je to pri ruženci, kňaz objavuje, ako perla panenstva Panny Márie úplne patriacej Bohu z nej robí nežnú Matku pre všetkých. Takto aj kňaz takmer podvedome vníma plodnosť celibátu, ktorý je niekedy namáhavý, avšak je vzácny a bohatý vo svojej transparentnosti.“

Svätý Otec vyzdvihol aj veľké bohatstvo ľudovej zbožnosti Sicílie, ktoré treba zveľaďovať, avšak zároveň i oslobodzovať od gest poverčivosti. Miestnych duchovných pastierov vyzval k podporovaniu liturgickej reformy začatej Druhým vatikánskym koncilom, a to aj v oblasti liturgických odevov, a napokon ich vystríhal pred klebetením.

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

09 júna 2022, 16:29