Hľadaj

Pápež prijal Federáciu katolíckych prorodinných združení v Európe pri 25. výročí

Demografická zima, rozširujúca sa pornografia, prenájom materníc, osamelosť rodín či vojna na Ukrajine – týmto aj iným výzvam doby, doliehajúcim na rodinu venoval pozornosť Svätý Otec pri stretnutí s predstaviteľmi Federácie katolíckych prorodinných združení v Európe (FAFCE) v piatok 10. júna.

Organizácia FAFCE je činná už 25 rokov a Svätý Otec jej členov prijal pri tejto príležitosti. Poukázal zároveň na kontext vojnovej drámy:

„Oslavujete 25 rokov a je dobré oslavovať a ďakovať. Žiaľ, v tomto čase Európa, a povedal by som, že najmä rodiny v Európe, prežívajú moment, ktorý je pre mnohých tragický a pre všetkých dramatický kvôli vojne na Ukrajine. Súhlasím s vaším vyhlásením: «Matky a otcovia bez ohľadu na národnosť nechcú vojnu. Rodina je školou mieru» (Rada predsedníctva FAFCE, 6. mája 2022). Rodiny a siete rodín boli a sú pri prijímaní utečencov v prvej línii.“

Pápež sa poďakoval za seminár, ktorý organizácia pripravila spolu s Dikastériom pre laikov, rodinu a život, a to na tému dosvedčovania krásy rodiny. Poukázal aj na skutočnosť, že bezprostredne pred Svetovým stretnutím rodín seminár upozornil na pokles pôrodnosti v Európe a najmä v Taliansku:

„Táto demografická zima je závažná, prosím vás, buďte pozorní, je to mimoriadne vážne! Medzi touto chudobou plodnosti a zmyslom pre krásu rodiny je veľmi úzka súvislosť: «Svedectvo o sociálnej dôstojnosti manželstva sa stane presvedčivým práve touto cestou, cestou svedectva, ktoré priťahuje» (Katechéza, 29. apríla 2015).“

Slabá podpora rodín zo strany štátov

Dnes zažívame nielen epochu zmien, ale aj zmenu epochy, povedal pápež a poukázal na niektoré výzvy doby, ktorým musia rodiny čeliť. Prvou je neraz slabá podpora plodnosti rodiny zo strany štátu:

„Výzvy sú veľké a všetky sú navzájom prepojené. Napríklad «nemožno hovoriť o trvalo udržateľnom rozvoji bez solidarity medzi generáciami» (Enc. Laudato si', 159) a táto solidarita predpokladá rovnováhu; ale práve táto rovnováha dnes v našej Európe chýba. Európa, ktorá starne a ktorá neprivádza na svet život, je Európou, ktorá si nemôže dovoliť hovoriť o udržateľnosti a je pre ňu čoraz ťažšie byť solidárna.

Preto často zdôrazňujete, že rodinná politika by sa nemala považovať za nástroj štátnej moci, ale že sa zakladá predovšetkým na záujme samotných rodín. Úlohou štátov je odstraňovať prekážky brániace rodinám v plodení života a tiež uznať, že rodina je spoločným dobrom, ktoré treba odmeniť a ktoré má prirodzené pozitívne dôsledky pre všetkých.“

Koncepcia „ekologickej stopy“ sa nemôže vzťahovať na deti

Idea považovať plodenie detí za zvyšovanie ekologického ohrozenia je pomýlená, podotkol Svätý Otec:

„Ako nám pripomína vaše nedávne uznesenie, «mať deti sa nikdy nesmie považovať za nedostatok zodpovednosti voči stvorenstvu alebo jeho prírodným zdrojom. Koncepcia „ekologickej stopy“ sa nemôže vzťahovať na deti, pretože sú nenahraditeľným zdrojom pre budúcnosť. Namiesto toho je potrebné čeliť konzumizmu a individualizmu a hľadieť na rodiny ako na ten najlepší príklad optimalizácie zdrojov» (FAFCE, Rodiny za udržateľný a integrálny rozvoj, 26. októbra 2021).“

Pornografia ako trvalý útok na dôstojnosť mužov a žien

Pápež hovoril aj o potrebe chrániť spoločnosť pred ničivým vplyvom pornografie:

„Pliagu pornografie, ktorá sa dnes všade šíri prostredníctvom internetu, treba odsúdiť ako trvalý útok na dôstojnosť mužov a žien. Nejde len o ochranu detí, čo je urgentná úloha zodpovedných autorít a nás všetkých, ale aj o vyhlásenie pornografie za hrozbu pre verejné zdravie.

«Bolo by závažnou ilúziou myslieť si, že spoločnosť, v ktorej sa medzi dospelými rozmáha abnormálna konzumácia sexu na internete, je potom schopná účinne chrániť maloletých» (Príhovor k účastníkom kongresu „Dôstojnosť dieťaťa v digitálnom svete“, 6. októbra 2017). Siete rodín v spolupráci so školami a miestnymi komunitami sú kľúčom k prevencii a boju proti tejto pliage a k liečeniu rán tých, ktorí sa ocitli vo víre závislosti.“

Neľudská prax prenájmu materníc

Pápež poukázal aj na ohrozenie plynúce z tzv. surogátneho materstva, čiže „prenájmu maternice“:

„Dôstojnosť mužov a žien ohrozuje aj neľudská a čoraz rozšírenejšia prax „prenájmu maternice“, pri ktorej sú ženy - takmer vždy chudobné - vykorisťované a s deťmi sa zaobchádza ako s tovarom.“

Pandémia osamotenosti

Napokon pápež spomenul aj výzvu osamotenosti rodín, ku ktorej výrazne prispela i pandémia:

„Pandémia vyniesla na svetlo sveta ďalšiu, skrytejšiu pandémiu, o ktorej sa málo hovorí: pandémiu osamelosti. Ak mnohé rodiny znovu objavili, že sú domácimi cirkvami, je tiež pravda, že príliš veľa rodín zažilo osamotenosť a ich vzťah k sviatostiam sa často stal načisto virtuálnym. Siete rodín sú protiliekom na osamelosť. Svojou podstatou sú skutočne povolané k tomu, aby nikoho nenechali v úzadí, a to v spoločenstve s pastiermi a miestnymi cirkvami.“

Svätý Otec pri štvrťstoročnici združenia FAFCE ocenil aj skutočnosť, že v posledných piatich rokoch prijalo desať nových prorodinných organizácii, čím pribudlo zastúpenie ďalších štyroch európskych krajín vrátane Ukrajiny.

Členmi FAFCE sú aj dve slovenské organizácie: Hnutie kresťanských rodín na Slovensku a Klub mnohodetných rodín. V procese získania členstva je momentálne Únia centier a poradní pre rodinu.

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

10 júna 2022, 15:57